Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Studieutvalgets møte 6. mai 2021

Møteinnkalling, saksliste og saksfremlegg til møte den 6. mai 2021.

Møteinnkalling

  • Til: Studieutvalget
  • Sted: Oslo
  • Møtedato: 6. mai 2021
  • Møtetidspunkt: 12.30–15.30
  • Møtested: Zoom

Saksliste

Vedtakssaker

  • 19/21 Protokoll fra møte i studieutvalget 15. april 2021. Saken utsettes til neste møte.
  • 20/21 Videreutdanning for praksisveiledere i musikkterapi/musikk og helse.
  • 21/21 Revisjon av studieplan for masterstudiet i musikkterapi, deltid (startkull 2021).
  • 22/21 Endringer i emnebeskrivelse for BAKOR50 Barnekorledelse.
  • 23/21 Forslag til nye normer for vekting.

Sakspapirer