For ansatte
No En
Søk

Konserter, arrangementer og studieprosjekter i studieåret 2023–2024

Tomt studio med en krakk og to mikrofoner. Redigert så alt er i jubileumslilla. Lilla jubileumssymbol oppe i høyre hjørne.
Foto: Kyrre Lien.

I opptakten til jubileumsåret 2023–2024 blir konsertinnmelding litt annerledes. Her får du detaljene.

Sesongprogram og planlegging

NMH feirer 50 år studieåret 2023–24, og dette skal vi markere gjennom et ekstraordinært jubileumsprogram.

Det betyr at rutiner, frister og planleggingshorisont for konserter og arrangementer blir litt annerledes dette studieåret. Vi går ut med konsert- og prosjektinnmeldingsskjemaer tidligere enn normalt, samlet for hele studieåret, og booking/oppfølging gjøres fortløpende. Dette betyr at perioden vil bære noe mer preg av «førstemann til mølla» enn normalt, men samtidig tar vi høyde for gjennomføring av ordinær studievirksomhet, og holder av tid og ressurser til dette. Det skal fortsatt være mulig å gjennomføre aktivitet med lavterskel konserter, klassekonserter og direkte studierelatert aktivitet på vanlig måte.

Hva blir annerledes i planleggingen av studieåret 2023-24?

 • Konsert- og prosjektinnmeldingen, som normalt lyses ut i april/mai, vil lyses ut allerede i januar/februar.
 • Vi vil ikke vente til etter innmeldingsfrist med å booke inn konserter, arrangementer og prosjekter – men booke fortløpende ettersom vi mottar innmeldingene.
 • Vi vil fortsatt gi rom for den mer lavterskelbaserte aktiviteten (som klassekonserter, øvingskonserter, masterkonserter og interne arrangementer). Alt som skjer i studieåret trenger ikke nødvendigvis å ha noe med jubileet å gjøre, og vi skal fortsatt primært gjennomføre og formidle undervisning og forskning.
 • Når ordinær aktivitet planlegges, oppfordrer vi til å fokusere spesielt på jubileumsåret, og knytte konserten eller prosjektet til jubileet hvis det er mulig. Det kan du for eksempel gjøre gjennom et spesielt historisk perspektiv på institusjonen, tidligere konserter/prosjekter, historisk utvikling eller rett og slett nåtid eller fremtid, og sette det i jubileumskontekst.

Hvilke konserter og arrangementer prioriterer vi i studieåret 2023–24?

 • Konserter direkte knyttet til undervisning, arbeidskrav, emner eller pågående FoU-prosjekter prioriteres i første rekke.
 • Konserter med en gjennomtenkt kunstnerisk profil og en klar idé, og prosjekter med samarbeid på tvers av sjanger/grupper/studier. Vi prioriterer også prosjekter med fokus på kjønnsmessig og kulturelt mangfold.
 • Prosjekter med jubileumsfokus i en eller annen form vil prioriteres spesielt, og får også mulighet til å bli løftet ekstra i et samlet jubileumsprogram.

Hva skal meldes inn hvor, og hvordan fungerer det?

 • Studieprosjekter (prosjekter som krever ressurser i form av ansatte, rom, studenter og som har direkte med undervisning å gjøre) melder du inn i prosjektinnmeldingen til timeplankontoret her. Det er timeplankontoret som følger opp disse innmeldingene, i samarbeid med produksjonssjef.
 • Konserter melder du inn her i konsertinnmeldingsskjemaet. Disse innmeldingene følges opp av produksjonssjef i samarbeid med jubileumskomiteen og produsentene.
 • Hvis du melder inn et studieprosjekt som inkluderer en offentlig konsert eller arrangement, må du melde inn i begge skjemaene.

Innmelding

Gå til innmeldingsskjema for konserter (Microsoft Forms).

Gå til innmeldingsskjema for prosjekter (Microsoft Forms).

Du trenger ikke legge inn detaljert programinformasjon når du registrerer konserten i skjemaet, men skriv så tydelig info som mulig.

Alle får svar og bekreftelse på registreringen, men booking vil bli bekreftet først gjennom personlig oppfølging.

Prioritering – tilknytning til fag, arbeidskrav og prosjekter

I skjemaet er det viktig at du formidler tydelig konsertens eventuelle tilknytning til fag, emne eller undervisning og eventuelle krav i studieplanen. Dette kan være avgjørende for hvilken prioritet konserten din får i planleggingen.

Markedsføring

Når du får bekreftelsen på at konserten er booket, får du en frist for å sende inn informasjon og bilder som kan brukes til å markedsføre konserten. Denne informasjonen skal du sende til konsertinfo@nmh.no.

Det trykte sesongprogrammet

Alle konserter er ikke automatisk med i det trykte sesongprogrammet. I dette programmet vil konserter med en gjennomtenkt kunstnerisk profil og god informasjon bli prioritert.

Allerede booket eller avtalt konsert?

Hvis du allerede har fått booket tid og/eller sted for en konsert, så ønsker vi at du fortsatt registrerer i skjemaet. Det er da viktig at du skriver i kommentarfeltet at dette er en konsert som allerede er avtalt eller booket. Eventuelle bilder og mer detaljert info sender du til konsertinfo@nmh.no.

Tips

 • Samarbeid med kolleger eller gå sammen om delt konsert eller lignende. Dette gir et mye større publikumsgrunnlag, sprer jobben på flere og kan gi uante positive virkninger.
 • NMH produksjon har en liste med samarbeidspartnere og spillesteder. På denne har vi en stor bredde i potensielle spillesteder, som også inkluderer seniorsentre, arbeidsplasser, sykehjem, barnehager, kjøpesentre, skoler med mer. Tenk kreativt når du planlegger konsert, kan en litt alternativ arena være interessant, kanskje?
 • Er formålet egentlig bare å spille på scenen, og uten noe fokus på formidling og publikum – dropp å melde inn ønske om offentlig konsert, og vent heller på øvingskonsertmulighetene senere.

Annet

Har du spørsmål?