Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Meld inn konserter for studieåret 23-24 nå!

Tomt studio med en krakk og to mikrofoner. Redigert så alt er i jubileumslilla. Lilla jubileumssymbol oppe i høyre hjørne.
Foto: Kyrre Lien.

NMH feirer 50 år. Meld inn konserter og arrangementer for jubileumsåret 2023–2024 nå!

Frist for sesongprogram høst 2023

Frist for å melde inn mulige konserter til sesongprogram høst 2023 var 4.juni,det er nå ingen ledige konsertmuligheter inneværende semester ut over "øvingskonsert". Det er mulig å melde inn konsertønsker for vårsemestret 2024.

Gå til innmeldingsskjema

Hva er annerledes – hva er likt?

 • Konsert- og prosjektinnmeldingen er ute nå og uten frist slik det normalt er, dette på grunn av jubileumsåret. Du melder inn for hele studieåret. Booking og oppfølging skjer fortløpende. Det betyr at perioden vil bære noe mer preg av «førstemann til mølla» enn normalt.
 • Du trenger ikke legge inn detaljert programinformasjon når du registrerer konserten, men skriv så tydelig info som mulig.
 • Det er fortsatt mulig med lavterskelaktiviteter som klassekonserter, øvingskonserter, masterkonserter og interne arrangementer.
 • Det skal være mulig å melde inn prosjekter for inneværende studieår også etter studiestart høst 2023. Kalenderen blir ikke fylt opp helt ennå, men jo mer tid som går jo færre blir mulighetene og vi må si nei til aktivitet som kommer for sent.
 • Alt som skjer i studieåret trenger ikke nødvendigvis å ha noe med jubileet å gjøre, men vi ønsker å sette jubileumsmerkelapp på alt som kan knyttes til en jubileumsfeiring. Vi skal fortsatt primært gjennomføre og formidle undervisning og forskning.
 • Når du planlegger ordinær aktivitet, oppfordrer vi til å knytte konserten eller prosjektet til jubileet hvis det er mulig.
 • Dersom du planlegger seminar, konferanse eller lignende så må du huske at dette er noe som skal søkes Prioriteringsutvalget (PRIUT) før det kan bookes, annonseres og planlegges i detalj.
 • Alle får svar og bekreftelse på registreringen, men booking vil bli bekreftet først gjennom personlig oppfølging.

Hvilke konserter og arrangementer blir prioritert?

 • Konserter direkte knyttet til undervisning, arbeidskrav, emner eller pågående FoU-prosjekter prioriteres i første rekke.
 • Konserter med en gjennomtenkt kunstnerisk profil og en klar idé, og prosjekter med fokus på kjønnsmessig og kulturelt mangfold og/elller samarbeid på tvers av sjanger/grupper/studier.
 • Prosjekter med jubileumsfokus i en eller annen form, og får også mulighet til å bli løftet ekstra i et samlet jubileumsprogram.

Prioritering – tilknytning til fag, arbeidskrav og prosjekter

I skjemaet er det viktig at du formidler tydelig konsertens eventuelle tilknytning til fag, emne eller undervisning og eventuelle krav i studieplanen. Dette kan være avgjørende for hvilken prioritet konserten din får i planleggingen.

Markedsføring

Når du får bekreftelsen på at konserten er booket, får du en frist for å sende inn informasjon og bilder som kan brukes til å markedsføre konserten. Denne informasjonen skal du sende til konsertinfo@nmh.no.

Det trykte sesongprogrammet

Alle konserter er ikke automatisk med i det trykte sesongprogrammet. I dette programmet vil konserter med en gjennomtenkt kunstnerisk profil og god informasjon bli prioritert.

Allerede booket eller avtalt konsert?

Hvis du allerede har fått booket tid og/eller sted for en konsert, så ønsker vi at du fortsatt registrerer i skjemaet. Det er da viktig at du skriver i kommentarfeltet at dette er en konsert som allerede er avtalt eller booket. Eventuelle bilder og mer detaljert info sender du til konsertinfo@nmh.no.

Tips

 • Samarbeid med kolleger eller gå sammen om delt konsert eller lignende. Dette gir et mye større publikumsgrunnlag, sprer jobben på flere og kan gi uante positive virkninger.
 • NMH produksjon har en liste med samarbeidspartnere og spillesteder. På denne har vi en stor bredde i potensielle spillesteder, som også inkluderer seniorsentre, arbeidsplasser, sykehjem, barnehager, kjøpesentre, skoler med mer. Tenk kreativt når du planlegger konsert, kan en litt alternativ arena være interessant, kanskje?
 • Er formålet egentlig bare å spille på scenen, og uten noe fokus på formidling og publikum – dropp å melde inn ønske om offentlig konsert, og vent heller på øvingskonsertmulighetene senere.

Annet

Har du spørsmål?

Artikler relevante