Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Det mangfoldige musikeryrket

Sigrid Røyseng med papirer i hånden, peker ut mot salen
Professor Sigrid Røyseng takker sine medarbeidere under boklanseringen.

Boken «Musikerne, bransjen og samfunnet» tar pulsen på dagens musikkbransje og de som beveger seg i den.

4. mai 2022 hadde boken «Musikerne, bransjen og samfunnet» sin lansering på Musikkhøgskolen; tolv kapitler som retter oppmerksomheten mot musikernes konkrete arbeidsoppgaver og arbeidshverdag.

Den beskriver endringer og tendenser som er viktige for hvordan dagens musikere kan, vil og får utfolde seg.

«Musikerne er den største gruppen av kunstnere i Norge, og denne boka handler om hva som kjennetegner det mangfoldige musikeryrket. Musikere arbeider på mange ulike arenaer, inntar et bredt spekter av yrkesroller og uttrykker seg i mange forskjellige sjangre (…) Men hvordan arter yrkestilværelsen for musikerne seg? Hvordan jobber de? Hva gleder de seg over, og hva strever de med?» spør redaktørene Røyseng, Stavrum og Vinge innledningsvis.

Panelsamtale med (f.v.) John Vinge, Ola Berge, Anja Nylund Hagen, Guro Utne Salvesen og Heidi Stavrum (moderator).
Panelsamtale med fire av bokens bidragsytene. F.v.: Førsteamanuensis John Vinge, Norges musikkhøgskole, seniorforsker Ola Berge, Telemarksforskning, Anja Nylund Hagen, Kulturrådet, vitenskapelig assistent Guro Utne Salvesen, Norges musikkhøgskole, og Heidi Stavrum, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Musikeren og storsamfunnet

Boken ser på endringer i musikerrollen, profesjonalisering, digitalisering og kulturpolitiske og samfunnsmessige utviklingstrekk, som alle påvirker arbeidsforholdene i bransjen og gir ulike vilkår for ulike typer musikere.

– Det er et forsøk på å ta musikeryrket på pulsen. Vi ser på yrkeshverdagen og musikkbransjen, men også hvordan musikere er koblet på storsamfunnet – hvordan musikeres forståelse av seg selv og yrket sitt påvirkes av aktuelle samfunnstemaer, som likestilling, klima og pandemihåndteringen, sier Sigrid Røyseng til Klassekampen (abo).

Tolv av landets fremste forskere innen kultursosiologi, musikkpedagogikk, kulturpolitikk og musikkbransjestudier har forfattet kapitlene boken består av. Den er redigert av Sigrid Røyseng, professor ved Norges musikkhøgskole, Heidi Stavrum, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge og John Vinge, førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole.

«Globalisering, digitalisering, profesjonalisering og entreprenørialisering er noen av merkelappene som har blitt brukt for å få grep om hva som rører seg i musikkbransjen.»

Røyseng, Stavrum og Vinje, Musikerne, bransjen og samfunnet
Forsiden til boken "Musikerne, bransjen og samfunnet" av forfatterne Sigrid Røyseng, Heidi Stavrum og John Vinge (red.) på Cappelen Damm Akademisk (open access).

Deler av utgivelsen har utgangspunkt i forskningsprosjektet «Musikkarbeidsmarked i endring», som ser nærmere på en rekke endringsprosesser i og rundt musikkbransjen. Målet for forskningsprosjektet har vært å gi ny innsikt i de strukturer, roller og muligheter som gjør seg gjeldende i det profesjonelle musikklivet i Norge i dag, med særlig vekt på hva som kjennetegner et profesjonelt yrkesliv som musiker.

Prosjektet er initiert av Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikk (FUM) under Universitets- og høgskolerådet, og gjennomføres i et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og Universitetet i Sørøst-Norge, 2020-2022.

«Musikerne, bransjen og samfunnet» kan lastes ned gratis fra forlagets nettsider eller bestilles som print on demand.

Lanseringen ble avholdt på Musikkhøgskolen 4. mai 2022.

Panel med (f.v.) Hans Ole Rian, Morten Wensberg, Audun Molde, Nora Bilalovic Kulset, Anna Rødevand, Eirik Raude
Paneldebatt, ledet av rektor Astrid Kvalbein. F.v.: Forbundsleder Hans Ole Rian, Creo, Morten Wensberg, Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger og leder av FUM, førstelektor Audun Molde, Høgskolen Kristiania, Instituttleder Nora Bilalovic Kulset, Institutt for musikk, NTNU, masterstudent ved NMH, Anna Rødevand, festivalsjef, musiker og kulturgründer Eirik Raude, Risør kammermusikkfest.

Artikler relevante