Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Når en student har problemer

Er du bekymret for hvordan studenten har det? Eller signaliserer studenten selv behov for hjelp? Her er en oversikt over støtteapparatet.

Merker du at studenten:

  • sliter med vonde og triste tanker, er trøtt og sliten eller har mistet livsgnisten?
  • opplever angst og uro?
  • ikke fungerer på grunn av belastninger eller stress?

Studentkontaktene

Du kan avtale tid med studentens studentkontakt for videre oppfølging.

Studentkontakten er en kontaktperson i administrasjonen og kan vere ein god samtalepartnar om praktiske ting, gjennomføring av studiet og i andre spørsmål. Studentkontakten er ikke psykolog, men kan gi råd om videre oppfølging.

Tilbudet hos Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har et mangfoldig tilbud innen psykisk helse og rådgivning. Du kan gjerne informere studenten om disse.

Hvis du/dere er i tvil om det er rådgiver eller psykolog som er det beste alternativet, anbefales det å starte med en time hos rådgiver.

Sosial og ambulant akuttjeneste

Er du alvorlig bekymret for studentens psykiske helse kan du, eventuelt sammen med studentens studentkontakt, ringe og rådføre deg anonymt med Sosial og ambulant akuttjeneste (SSA) på Legevakten i Oslo 23 48 70 90.

De har døgnåpent telefonmottak og kan i alvorlige tilfeller dra hjem til studenten for å vurdere studentens helsesituasjon. Alternativt kan en ta kontakt med Bydelsoverlegen i den bydel studenten bor i og eventuelt oversende en bekymringsmelding.