Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Når en student dør

Det er heldigvis sjeldent at NMH opplever dødsfall blant studenter. Dersom det skjer har vi rutiner som skal følges for å sikre at riktige tiltak blir iverksatt.

Rutinene har vi for å ivareta berørte parter som pårørende, medstudenter og ansatte med verdighet overfor den avdøde

Ressursgruppe

NMH har en ressursgruppe som skal informeres ved dødsfall. Gruppen har ansvar for den videre oppfølgingen. Gruppen består av:

 • Rektor
 • Direktør
 • Studiesjef
 • Læringsmiljøansvarlig

Hva skjer?

Dette skjer når gruppen mottar dødsbudskapet:

 • Fordeler ansvar
 • Informerer medstudenter
 • Samler klassen/kullet e.l.
 • Kondolanseprotokoll og minnested
 • Begravelse
 • Minnestund
 • Oppfølging av studenter i sorg

Oppfølging av studenter i sorg

Sorg er en naturlig reaksjon på tap og vil som regel være sterkere jo nærmere man sto den avdøde. Dødsfall i et studiemiljø kan også vekke minner om tidligere tap av nære personer eller tanker om egen død. Bearbeidelse av sorg tar tid og krefter enten en vedkjenner at en sørger eller ikke gjør det. Behovet for å snakke om og vise sorg er individuelt. For mange er det godt å dele minner og opplevelser knyttet til den avdøde.

Vær lyttende

Som ansatt er det viktig å være lyttende og vise forståelse for situasjonen den sørgende studenten er i. Ofte kan det være vanskelig for en sørgende å ta kontakt selv og melde ifra om behov. Ta derfor gjerne direkte kontakt med jevne mellomrom og hør hvordan det går og om det er noe studentene har behov for. Det kan være nyttig å minne den sørgende på viktige søknadsfrister, obligatorisk undervisning e.l. og henvise videre om det ser ut til at studenten skulle ha behov for ekstra oppfølging.

Fordeling av ansvar

Ressursgruppen er ansvarlig for at det blir formidlet informasjon til alle berørte om mulighet for videre oppfølging fra SiO Rådgivning, SiO Helse og Studentprestene. Her gis tilbud individuelt og i egne sorggrupper ved behov.

Når ressursgruppen får dødsbudskapet, får én i gruppen hovedansvaret for den videre oppfølgingen. Studentpresten ved UiO blir kontaktet for å bistå i prosessen.

Studieadministrasjonen og IT håndterer det praktiske knyttet til studentdata.