Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Når du er bekymret for selvmord

Dette skal du gjøre om du er bekymret for studentens liv og tenker at det ikke kan vente til neste dag.

Formuler hvorfor du er bekymret. Du trenger ikke å være sikker og ingen forventer at du skal kunne vurdere selvmordsrisiko eller om en student er alvorlig psykotisk eller manisk.

Dagtid kl. 09:00–14:00

  1. Ta kontakt med studentens studentkontakt. Studentkontakten vil handle som beskrevet under.
  2. Dersom studentkontakten ikke er tilgjengelig, kan du kontakte studiesjef, Camilla Sønstabø Thorkildsen, eller en annen i studieadministrasjonen.

Dersom ingen er tilgjengelig på det aktuelle tidspunktet, kan du gjøre som beskrevet under.

  1. Skriv ned studentens personnummer og bydel. Finn riktig bydel ved å skrive inn adressen i bydelsvelgeren (oslo.kommune.no).
  2. Vet du om studenten har fastlege hos SiO? Da kan du kontakte fastlegen ved å ringe SiO 22 85 33 00 og be om en øyeblikkelig hjelpetime hos lege.
  3. Du kan også kontakte akutteam ved det DPS (Distriktpsykiatriske senter) studenten tilhører. Du finner hvilket DPS studenten tilhører ut ifra bydelstilhørighet (punkt 01).

Etter kl. 14:00

Ring Oslo kommunale legevakt/psykiatrisk legevakt. Tel 116 117.

Med legevakten kan du drøfte om sosial ambulant akuttjeneste kan ringe eller besøke studenten. Ambulant betyr oppsøkende.

Selvmordsrisikovurderinger

Kun leger/psykiatere og psykologer skal gjøre selvmordsrisikovurderinger. På DPS Akuttenheten får studenten en vurdering av selvmordsrisiko av et team med lege og psykolog/sykepleier. Det er DPS som er ansvarlige for selvmordsrisikovurderingen og tiltaket de tilbyr studenten. Du har ikke ansvar for vurderingen og tiltaket som blir gjort. Du kan kommunisere med akutteamet om du er uenig eller mener du har informasjon som de trenger. Men DPS og akuttavdelingen har ansvar ved eventuelt avslag på innleggelse.

Unntak fra taushetsplikt

Nødrett går foran taushetsplikt hvis du er bekymret for fare for noens liv. Det er ikke brudd på taushetsplikt å drøfte studenter anonymt med helsepersonell eller studenthelsekoordinator hvis man har grunn til å være bekymret for liv. Du skal alltid oppgi navn og personnummer til DPS.

Ikke sitt alene

Ta vare på hverandre: Ingen bør håndtere en vanskelig sak alene. Team opp med kollegaer og kontakt DPS sammen. Har du ikke tilgang på kollegaer kontakt SiO Helse Studenthelsekoordinator karinmagdalena.erichsen@sio.no eller klinikksjef Annekarin.mullally@sio.no .

Debrief

SiO helse kan tilby debrief samtaler for lærestedsansatte etter slike hendelser. Studenter som har opplevd belastende hendelser kan bestille time hos rådgiver eller samtaleterapeut i SiO.

Ansatte har også mulighet til å snakke med psykolog via NMHs Bedriftshelsetjeneste, Falck Norge AS. Dette må avklares med personal.