Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Når en student møter i ruspåvirket tilstand

NMHs retningslinjer om rusmiddelbruk og spillavhengighet sier at studenter ikke kan møte alkohol- eller ruspåvirket til undervisning.

Dette gjelder også bakrus. Den det gjelder skal bli bedt om å forlate undervisningssituasjonen. En slik situasjon kan oppleves utfordrende for både underviser, studenten det gjelder og de andre som er til stede.

Tips

Her noen tips til hvordan du som lærer kan håndtere en slik situasjon:

  • Prøv så langt det er mulig å unngå konfrontasjon foran andre studenter.
  • Be studenten bli med utenfor undervisningsrommet, dersom det er andre studenter til stede. Forsøk å finne et skjermet sted i nærheten.
  • Beskriv hva du har sett helt konkret i en omsorgsfull tone.
  • Spør om studenten har tatt noen rusmidler eller medikamenter.
  • Å få høre at en fremstår ruspåvirket kan være en belastning for den det gjelder.
  • Vær åpen for at studenten kan forklare adferd med for eksempel legitim medikamentbruk eller lite søvn.
  • Henvis til gjeldende retningslinjer og si at studenten ikke kan følge undervisningen i dag.
  • Oppfordre studenten til å komme tilbake til neste undervisningstime i upåvirket tilstand.
  • Si at studenten vil bli invitert til en prat med for eksempel deg og/eller studentkontakt så snart som mulig.
  • Hvis det er åpenbart for de gjenværende studentene hvorfor du og gjeldende student gikk ut, kan du informere om UiOs retningslinjer før undervisningen fortsetter.

I henhold Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole §46, 1. ledd (lovdata.no) kan direktøren gi en student som opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved NMH ellers, skriftlig advarsel om at forslag om bortvisning vil bli fremmet for høgskolens klagenemnd dersom studenten fortsetter med sin forstyrrende opptreden.

Tegn og symptomer på mulig ruspåvirkning