Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Ved behov for akutt psykologisk hjelp

Hvis studenten snakker usammenhengende og henviser til ikke-eksisterende ting eller sammenhenger kan studenten være påvirket av rusmidler og/eller psykotisk, eller være i ferd med å bli det.

Hva gjør du?

Her er tre alternativer fra minst til mest alvorlig:

  1. Hvis studenten ønsker hjelp kan du eller studentens studentkontakt (student.nmh.no) sammen med studenten ringe studentens fastlege og be om en øyeblikkelig hjelpetime hos lege. Det er en fordel å ringe tidlig på morgenen når en skal bestille ø-hjelp. Det er kun et begrenset antall ø-hjelpstimer hver dag. SiO psykisk helse har ikke akuttberedskap.
  2. Ring Oslo legevakt på telefon 116 117 eller Oslo kommunes Sosial og ambulant akuttjeneste (SSA) 23 48 70 90. SSA har døgnåpen telefon og gir bistand ved krise, traumer, ulykker og gir oppfølging dersom noen har blitt utsatt for vold eller overgrep. De kan bistå med råd og veiledning og har ambulant utrykning.
  3. Hvis studenten ikke er i stand til å ta vare på seg selv, eller er til fare for andre, ring politiet på 112.

Hva er psykose?

En psykose kan gjøre at du hører stemmer andre ikke hører, eller har sanseopplevelser som andre ikke opplever. Å kjenne seg forfulgt, ha tankekaos, fastlåste misforståelser eller uforklarlige forestillinger, er også vanlig. En psykose kan føles som å miste seg selv, og mange opplever uro og angst. 

Kilde: Helsenorge