Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Hvordan skal studiene ved NMH være i framtiden?

Rett etter påske starter første høringsrunde i prosessen med å revidere hvilke studier NMH skal tilby i framtiden – studiedimensjoneringsplanen.

Arbeidet med å revidere studiedimensjoneringsplanen ble utsatt på grunn av koronanedstengningen, men Studieutvalget behandlet 5. april en ny tidsplan for høring og vedtak av den nye planen.

Hva er en studiedimensjoneringsplan?

Studiedimensjoneringsplanen angir hvilke studieprogrammer NMH skal tilby i framtiden, og hvor mange studenter det skal være på hvert program og på hvert instrument.

Studiedimensjoneringsplanen er et styringsdokument som angir en overordnet målsetning fram i tid. Det vil alltid være ulike forhold som påvirker situasjonen. Dette kan for eksempel være svikt i søkertilgang på enkelte tilbud, eller større søkertilgang enn det som var lagt til grunn da planen ble utarbeidet. Det kan også være at det oppstår nye utdanningsbehov eller endrede utdanningsbehov i samfunnet.

Den gamle studiedimensjoneringsplanen er fra 2011 og basert på 601 heltidsstudenter.

To høringsrunder

Høringsprosessen vil foregå som tidligere foreslått, med to høringsrunder:

 1. Rett etter påske blir fagseksjoner, programutvalg og studentutvalget invitert til å komme med innspill til hvordan en framtidig dimensjoneringsplan bør se ut. Sammen med denne invitasjonen vil det bli sendt ut bakgrunnsmateriale som vil være nyttig å ha som grunnlag for vurderinger.
 2. På bakgrunn av innspillene og datagrunnlag blir det utarbeidet et høringsforslag. Før det det sendes ut på høring, blir forslaget forankret i rektoratet og studieutvalget. 2. høringsrunde starter i midten av september.

Det aller viktigste er at vi får en god dimensjoneringsplan som også danner et godt grunnlag for arbeidet med faglig stillingsplan.

Camilla Sønstabø Thorkildsen, studie- og FoU-sjef

Tidsplan

 • April 2022: 1. runde. Høringsinstanser inviteres til å komme med innspill.
 • 9. juni: Styret orienteres.
 • 15. juni: Høringsfrist 1. runde.
 • Juni/august: Administrativ gjennomgang av innspill, utarbeide forslag til plan.
 • August: Forslag til plan presenteres rektoratet.
 • September: Forslag til plan behandles av studieutvalget.
 • September: 2. runde. Forslag til plan sendes på høring etter behandling i studieutvalget.
 • Slutten av oktober: Høringsfrist 2. runde.
 • Begynnelsen av november: Revidere forslag til plan, basert på innspill fra høringsinstansene.
 • November: Rektoratet orienteres og forslag til plan behandles av studieutvalget.
 • 8. desember: Forslag til plan behandles av styret.

– Dersom det i løpet av prosessen viser seg at det trengs bedre tid, vil planen forskyves. Det aller viktigste er at vi får en god dimensjoneringsplan som også danner et godt grunnlag for arbeidet med faglig stillingsplan, skriver studie- og FoU-sjef Camilla Sønstabø Thorkildsen i orienteringen til Studieutvalget.

Frampek

I mai blir boka «Musikerne, bransjen og samfunnet» av Sigrid Røyseng, John Vinge og Heidi Stavrum lansert. Boka er resultatet at et forskningsprosjekt som belyser pågående endringer i musikerroller og musikkarbeidsmarkedet fra ulike synsvinkler. Boka er et godt grunnlag for å gjennomføre en utredning av samfunnets behov for høyere musikkutdanning og forventede omstillingsbehov, som er en del av utviklingsplanen mellom NMH og Kunnskapsdepartementet.

Artikler relevante