Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Sigrid Røyseng blir leder av NOU-utvalg

Fra venstre: Utvalgsleder Sigrid Røyseng, kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, og to av utvalgsmedlemmene, tidligere student ved NMH, Thomas Tvedt, og Anders Rønningen fra Universitetet i Sørøst-Norge.
Fra venstre: Utvalgsleder Sigrid Røyseng, kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, og to av utvalgsmedlemmene tidligere student ved NMH Thomas Tvedt og Anders Rønningen fra Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: KUD

Professor Sigrid Røyseng blir leder av det nyopprettede «Musikkutvalget», som skal utarbeide en offentlig utredning (NOU) om musikkfeltet i Norge.

Formålet med utredningen er ifølge regjeringen.no å få en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet, som ser både institusjoner, organisasjoner, frivillighet, skapere, utøvere og virkemiddelapparatet i sammenheng.

– Viktig sektor i samfunnet

– Musikklivet er en viktig sektor i samfunnet, og musikk betyr mye for mange mennesker. Sammen med spennende og kompetente utvalgsmedlemmer gleder jeg meg til å tegne et framtidsrettet helhetsbilde av musikklivet, sier utvalgsleder Sigrid Røyseng.

Utvalgets arbeid skal resultere i en rapport som legges fram for Kultur- og likestillingsdepartementet våren 2025.

Sammen med spennende og kompetente utvalgsmedlemmer gleder jeg meg til å tegne et framtidsrettet helhetsbilde av musikklivet.

Sigrid Røyseng

– Stolt og glad

– Studentene fra Norges musikkhøgskole utdannes til en stor vifte av oppgaver i musikklivet. Vi ser derfor med forventing fram til det NOU-en vil bringe av kunnskap om dette feltet. Og så er vi selvsagt stolte og glade for at en av våre ansatte får en nøkkelrolle i arbeidet, sier rektor Astrid Kvalbein.

Vi ser med forventing fram til det NOU-en vil bringe av kunnskap om dette feltet.

Astrid Kvalbein

Regjeringen vil legge til rette for flere kulturarbeidsplasser, sikre kulturinstitusjonene og satse på det frie feltet. Det kom fram i en pressemelding fra desember 2022. Der uttaler Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen:

– Vi har god oversikt over de delene av musikklivet som har offentlig støtte, men vi har behov for å vite mer også om det private markedet og om samspillet mellom profesjonelle musikere og det frivillige kulturlivet. Denne utredningen er etterlengtet fra alle sentrale organisasjoner i musikksektoren.

Om bakgrunnen for utvalget skriver regjeringen.no blant annet: «Musikkfeltets organisering og det offentliges økonomiske, juridiske og organisatoriske virkemidler er et resultat av historisk etablerte praksiser og politiske prosesser. I dag er det derfor vanskelig å se helheten i musikkpolitikken og hvordan de ulike virkemidlene virker sammen. En helhetlig gjennomgang av musikkfeltet vil bidra til oppdatert og ny kunnskap og gi nye analyser som kan ligge til grunn for framtidig politikkutvikling.»

Utvalget

I tillegg til leder Sigrid Røyseng er dette utvalgsmedlemmene:

 • Førsteamanuensis Torgeir Uberg Nærland, Bergen
 • Direktør Tone Østerdal, Oslo
 • Musiker Mira Thiruchelvam, Bergen
 • Generalsekretær Bjarne Dæhli, Oslo
 • Førsteamanuensis Torger Jenssen Kielland, Bergen
 • Førsteamanuensis Anders Rønningen, Tønsberg
 • Musiker Tove Karoline Knutsen, Tromsø
 • Manager Geir Steen-Olsen Luedy, Bergen
 • Daglig leder Sigrun Tara Øverland, Kristiansand
 • Musiker Kim Wigaard Johansen, Oslo
 • Organisasjonsrådgiver Lene Furuli, Oslo
 • Partner Trude Marit Risnes, Stavanger
 • Musiker Thomas Tvedt, Oslo
 • Avdelingsleder Christina Hætta, Alta
 • Musiker Lávre Johan Andersen Eira, Kautokeino
Sigrid Røyseng står og peker med papirer i hånden.
Sigrid Røyseng da boka Det mangfoldige musikeryrket ble lansert 4. mai 2022

Artikler relevante