For ansatte
No En
Søk

NMH 50 år 2023–2024

Gjennom studieåret 2023–2024 skal Norges musikkhøgskole feire at vi fyller 50 år. Dette skal vi markere med seminarer, levende musikk og formidling av vår egen historie.

Festival hele året

Vi skal male med både bred og smal pensel, og vi skal være synlige på mange plattformer. I tillegg skal vi ta initiativ til nyskapning, refleksjon og debatt, også i samarbeid med andre aktører. NMHs unike miljø skal synliggjøres gjennom store musikalske øyeblikk og en økt bevissthet om eget mangfold.

Fargerike ballonger

Programmet tar form

Her blir alle konserter og arrangementer knyttet til 50-årsjubileet samlet. Bursdagsfesten 3. september begynner nå å ta form.

Gå til festivalsida

Hva vil vi?

Gjennom aktiviteten i jubileumsåret ønsker vi å styrke vår nasjonale posisjon som den største og viktigste utdanningsinstitusjonen for musikk i Norge. NMH har gjennom de siste 50 år blitt et sted med mange unike fagmiljøer innen utøving, forskning, pedagogikk og mer, samtidig som vi har en bredde som er helt sentral for grasrota i norsk musikklivet.

  • Hvor vi kommer fra og hvor vi er på vei?
  • Hva gjør dette med NMHs identitet?
  • Hvordan kan vi sette fokus på vår posisjon som kunstutdanning?

Som en forvalter av en rik konservatorietradisjon er det spesielt interessant å se på hvordan vi møter samtidens kunstneriske uttrykk.

Hvordan planlegger vi jubileumsfeiringen?

Arbeidet med å legge planene for jubileet er godt i gang! En bredt sammensatt komité koordinerer planleggingsarbeidet framover. Jubileumskomiteen er pekt ut av rektoratet, og bachelorstudent Elise Sløgedal er tilsatt som jubileumsambassadør for studentene.

Prorektor Eyolf Dale har det overordnede ansvaret for jubileumsfeiringen, og rektor Astrid Kvalbein er hans vara. De samarbeider tett med produksjonssjef Lars Kurverud og kommunikasjonssjef Ståle Tvete Vollan.

I januar 2023 ble Vetle Aakre Laupsa tilsatt som produsent for jubileumsfeiringen.

Kontakt

Artikler relevante