For ansatte
No En
Søk

Internasjonal bokutgivelse om musikalsk gentrifisering

Bokomslaget med bilde av Kyrre Lien

Professor Sidsel Karlsen ved Senter for utdanningsforskning i musikk (CERM) har sammen kolleger i Norge og Canada vært redaktør for boka Musical Gentrification: Popular Music, Distinction and Social Mobility.

Musical Gentrification er et begrep forskerne har utviklet for å undersøke populærmusikkens roller i ulike sosiale og kulturelle sammenhenger.

Forfatterne viser hvordan musikkformer, som i utgangspunktet hadde relativt lav status, i dette tilfelle forskjellige former for populærmusikk, gradvis blir aksepterte og attraktive for aktører og institusjoner med høyere status. Dermed får det betydning for sosial mobilitet og kulturell distinksjon.

Forfatterne nærmer seg fenomenet musikalsk gentrifisering fra flere innfallsvinkler: teoretiske, metodiske og med referanse til en rekke sentrale problemstillinger som kan reises i forbindelse med populærmusikk – fra klasse, kjønn og etnisitet til kulturkonsum, aktivisme og musikalsk aktørskap. Basert på et bredt spekter av casestudier, empiriske eksempler og etnografiske data, representerer boka et verdifullt bidrag til begreps- og kunnskapsutvikling innenfor musikkpedagogikk, musikkvitenskap, etnomusikologi, kulturstudier samt kultur- og utdanningssosiologi.

Gentrifisering betyr å oppgradere noe som er dårlig ansett så det framstår mer attraktivt. Ofte brukt om bygninger, strøk og bydeler.

Kilde: Det norske akademis ordbok

Sidsel Karlsen er redaktør sammen med Petter Dyndahl fra Høgskolen i Innlandet og Ruth Wright fra Western University i Canada. Boka ble utgitt på Routledge forlag 3. september.

Boka har tolv kapitler, skrevet av et knippe internasjonalt anerkjente forskere. Blant dem er professor Siw Graabræk Nielsen ved NMH, Odd Skårberg, Stian Vestby, Ingeborg Lunde Vestad og Mariko Hara fra Høgskolen i Innlandet, Vincent C. Bates fra Weber State University i USA og Nick Prior fra University of Edinburgh.

Utgivelsen, som er et resultat av forskningsprosjektet Musical gentrification and sociocultural diversities, som var støttet av Forskningsrådets FRIPRO-program fra 2013 til 2017.

Les mer om prosjektet

Hvorfor har noen bestemte former for populærmusikk blitt institusjonalisert og akademisert, mens andre ikke har fått den oppmerksomheten?

Musikalsk gentrifisering og sosio-kulturelle forskjeller