Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Budsjettet 2023 – strammere rammer

skjermbilde fra Regjeringen.no: Jente med langt hår, rød lue og gul regnjakke vises best. Vi ser også et fyr, et barn på sykkel, en pleier med mere.
Illustrasjon fra regjeringen.no.

Statsbudsjettet for 2023 blir stramt. Les hva det betyr for Norges musikkhøgskole.

Utvikling og skapande arbeid i strammare tider

Då forslag til statsbudsjett for 2023 kom torsdag 6. oktober var det alt varsla at universiteta og høgskulane ville få mindre å rutte med. Slik blei det, også for NMH, og vi står som resten av sektoren framfor ein reell stram budsjettsituasjon i 2023 og dei komande åra. Vi må allereie no begynne stramme inn for 2022 og bruke pengane godt.

Samtidig vil vi ta oss tid til å vurdere alle innstrammingar nøye, og involvere fagmiljøa i dette.

Budsjettsituasjonen vil i første omgang ikkje gå sterkt ut over arbeidet med studiedimensjonering. I løpet av neste veke vil det gå ut høyringsbrev til fagseksjonane og programutvala med framlegg som etter vårt syn gir eit godt, nøkternt grunnlag for å utvikle utdanningane våre vidare for framtida. Dei meir vidløftige visjonane og ideane om nye studieprogram m.m. må vi sjå nærmare på også i lys av innstrammingane som kjem.

Vi ser altså fram mot eit år eller fleire utan vekst, og med til dels tøffe prioriteringar. Det er frustrerande, og vi er kritiske til fleire av kutta vi har fått. Dessutan er vi på linje med dei aller fleste andre i universitets- og høgskolesektoren om at framlegget om å innføre skolepengar for studentar utanfor EØS-området, er usolidarisk og uheldig.

Noregs musikkhøgskole vil uansett halde fram med å vere ein stor, vital og kreativ musikkutdanningsinstitusjon. Her vil utvikling og skapande arbeid halde fram innanfor dei rammene vi har til ei kvar tid.

Vi har stor tru på at vi kan takle utfordringane saman.

Rektor Astrid Kvalbein

Artikkelen fortset under bildet.

Rektor Astrid Kvalbein. Foto: Brian Cliff Olguin.

På hvilken måte får NMH dårligere råd?

Forslaget til tildeling for 2023 gir oss et meget stramt budsjett. Årsaken til dette er blant annet manglende kompensasjon av lønns- og prisstigning på 10 mill, reduksjon i resultatmidler på 5,3 mill, inndragning til satsinger i sektoren på 1,7 mill, kutt for endrede reisevaner på 1,1 mill, og kutt som skal kompenseres gjennom studieavgift fra studenter utenfor EU/EØS på 0,4 mill.

Sektoren har også fått et første kutt i studieplasser. Vi må være forberedt på at alle studieplasser som ble tildelt under pandemien vil bli trukket inn igjen i 2023 - 2025.

NMHs energikostnader har doblet seg i løpet av året og det forventes en ytterligere fordobling i 2023. I tillegg til dette forventes det stor prisøkning på husleie og andre varer og tjenester fremover.

For å gjøre oss mest mulig forberedt på de utfordringene som kommer er det viktig allerede nå at alle tenker på innsparinger for 2022 og ikke iverksetter nye tiltak. Alle deler av virksomheten og alle innkomne budsjettforslag for 2023 vil bli nøye gjennomgått, og det kan forventes at planlagte tiltak vil bli nedskalert der det anses som mulig.

Økonomisjef Kai Øderud

Det blir jubileum!

Det blir jubileum, selv om vi strammer inn pengebruken på markeringene for NMH 50 år. Vi har mye å glede oss til:

NMH skal gjennomføre feiringer, festkonserter og invitere omverdenen hit til oss for å markere at NMH fyller 50 år. Det er fortsatt viktig at studenter og medarbeidere setter preg på markeringene ved å komme med bidrag til jubileumskomitéen (jubileum@nmh.no).

Komiteen ønsker fortsatt at skolens konserter og arrangementer i skoleåret 2023 - 2024 blir markert med jubileets farger og visuelle profil. Jeg vil spesielt oppfordre studenter og ansatte til å tenke konkret på hvordan vi kan løfte frem eksisterende aktivitet til å også reflektere vårt jubileum og vår historie.

Leder av jubileumskomiteen Eyolf Dale

Leder av jubileumskomiteen og prorektor Eyolf Dale. Foto: Brian Cliff Olguin.

Artikler relevante