Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK)

Da fristen for å svare på arbeidsmiljøundersøkelsen gikk ut 6. november hadde nærmere 60 % svart. De overordnede resultatene for NMH ble presentert for alle ansatte 28. november.

Hvorfor har vi en arbeidsmiljøundersøkelse?

 • Fordi et godt arbeidsmiljø er viktig for at vi skal trives, ha god helse og utføre jobben vår.
 • For å få kunnskap til å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet på NMH.
 • Fordi et godt og velfungerende arbeidsmiljø gjør oss bedre sammen.

Hvorfor du skal svare på undersøkelsen

Arbeidsmiljøundersøkelsen «tar tempen» på det psykososiale arbeidsmiljøet ved NMH. Undersøkelsen og oppfølgingen etterpå er en mulighet for deg til å si noe om hvordan du har det på jobb, og påvirke ditt arbeidsmiljø og din arbeidshverdag.

 • Det tar ca. 10 minutter å svare på spørreskjemaet.
 • Du kan ta korte pauser underveis, svarene lagres fortløpende.

Når skjer det?

 • 17. oktober: Du mottar spørreskjema på e-post fra ark-kontakt@ntnu.no.
 • 6. november: Frist for å svare på arbeidsmiljøundersøkelsen.
 • 15. november: Resultater på overordnet nivå blir presentert for ledere og verneombud.
 • 22. november: Kurs og planlegging av prosessen for ledere og vernombud.
 • 28. november: Presentasjon av resultatene på overordnet nivå for alle ansatte.
 • 5. januar 2023 på fellesdagen: Oppfølgingsmøter i hver enhet. Leder og ansatte går gjennom resultatene i enheten og kommer fram til tiltak for å bevare og utvikle arbeidsmiljøet.

Roller og ansvar

Den øverste ledelsen ved NMH har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven. Ledelsen har også ansvar for å legge til rette for at ansatte kan medvirke i prosesser og beslutninger som har betydning for arbeidsplassen og arbeidsmiljøet.

En vellykket gjennomføring av ARK krever tilstrekkelig tid til planlegging, gjennomføring og oppfølging i enhetene.

Lurer du på noe?

Artikler relevante