For ansatte
No En
Søk

Byggene våre

Hvem holder til i Slemdalsveien, og hvem holder til i Furuholmen? Her finner du generell informasjon om bygg, om første og andre hus, samt vedlikehold og renhold.

Administrasjonen i Slemdalsveien

 • Studieadministrasjonen
 • Konsert- og arrangementsproduksjon
 • Drift og IT
 • Resepsjon
 • Biblioteket
 • Direktør og rektorat

Administrasjonen i Furuholmengården

 • Kommunikasjon og markedsføring
 • Personal og lønn
 • Økonomi og regnskap
 • Arkiv
 • FoU-administrasjon
 • CEMPE-administrasjonen

Vedlikehold og renhold

Har du spørsmål om utstyr, drift av bygg, renhold, kontakt driftsleder Tor Olav Torgersen.