For ansatte
No En
Søk

Valg 2021: Foreslå kandidater

Fasaden på NMH bak portretter av Peter Tornquist og Morten Halle og siluetter med spørsmålstegn.

Fra studiestart 2021 skal vi ha ny rektor og prorektor på plass. I februar skal de velges av studenter og ansatte.

Hvordan fremme forslag til kandidater?

Frist for å fremme forslag på rektor og prorektor er 17. januar. Rektor og prorektor skal velges under ett, og forslaget skal inneholde både rektor- og prorektorkandidat.

  • Enhver som har stemmerett kan fremme forslag.
  • Kandidatene bør forespørres på forhånd.
  • Det er ingen begrensninger for hvem som er valgbar, bortsett fra at nåværende rektor ikke kan gjenvelges.
  • Forslag på eksterne kandidater må være vedlagt skriftlig samtykke fra vedkommende.

Slik går du fram

  1. Forslag på kandidater skal være undertegnet av 3–10 forslagsstillere.
  2. En av forslagsstillerne sender e-post til valgstyret@nmh.no med navn på kandidatene og med kopi til de andre som skal underskrive forslaget.
  3. Disse andre videresender så hver for seg e-posten til valgstyret@nmh.no med påtegning om at forslaget tiltredes.

Valget

Valget gjennomføres som elektronisk valg i perioden 4. – 10. februar 2021.

Hvis det bare foreligger forslag på én rektor og prorektor, vil det ikke bli avholdt valg. I stedet vil saken gå til styret for votering, og kandidatene vil anses som valgt dersom et flertall av styrets medlemmer stemmer for dette (jf. valgreglementet § 19).

Foreslåtte kandidater

Kandidatene blir lagt inn i den rekkefølgen de blir foreslått for valgstyret.