Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Takk for strategisk kick-off

Ordsky med svar på spørsmålet: Nevn ett/flere ord som du mener kan betegnes som en kjerneverdi ved NMH? De største ordene er kvalitet, musikk og åpenhet.
Blant annet undersøkte rektoratet forsamlingens meninger i ulike spørsmål via verktøyet Menti. De anonyme og uformelle undersøkelsene resulterte i blant annet ordskya over.

Fellesdagen 4. januar markerte starten på arbeidet med å utvikle ny strategi for Musikkhøgskolen. Den vil erstatte «I samspill» som går fram til 2025.

På fellesdagen delte vi perspektiver og fikk spennende input i form av innlegg, panelsamtale og menti. Hovedpunktene fra diskusjonene i administrasjonen og fagseksjonene vil bli tatt opp på ledermøtene framover, og på styreseminar 7. mars.

Ser på tilbakemeldingene

Rektoratet er allerede i gang med å se på og sammenstille responsene fra gruppearbeidene fra fellesdagen og det tegner seg allerede masse godt materiale til bruk videre i arbeidet.

Åpen prosess

– Vi legger opp til en åpen og involverende prosess, der så mange som mulig skal få bli med på å diskutere og skape visjoner for hva NMH er i dag, og skal være om ti år og enda lengre fram.

– Vi legger opp til en åpen og involverende prosess, der så mange som mulig skal få bli med på å diskutere og skape visjoner for hva NMH er i dag og i framtida.

Astrid Kvalbein, rektor
Portrett av Astrid Kvalbein med lilla alpelue foran en oransje hekk med snø på.

Vil invitere eksterne

Rektoratet ønsker også å invitere eksterne til åpne møter på NMH ut over våren, der de kan dele hvordan de ser NMH fra sine ståsteder i musikk- og kulturfeltet, fra andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland med mer.

Seminar i juni

Vi vil også ha et større seminar med styret i juni og invitere til flere møteplasser utover våren og samling for alle ansatte i august.

Egen side for prosessen

Mer informasjon vil komme på en egen nettside for strategiarbeidet. Følg med – og engasjer deg!

Gå til ansatt.nmh.no/strategi

Artikler relevante