Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Resultatene fra reisevaneundersøkelsen

En T-bane kommer ut av tunellen på Majorstua stasjon. T-banen sett ovenfra.
De aller fleste tar T-banen når de reiser til og fra NMH.

Hvordan kommer du deg til og fra NMH? Hele 157 stykker - 64 studenter, 93 ansatte og stipendiater - svarte på undersøkelsen. T-bane er det klart vanligste transportmiddelet. Det kom i tillegg inn mange tips til hvordan NMH kan bli bedre på klima. Sikker sykkelparkering er for eksempel etterspurt.

Gode Ruter-kunder

Den desidert mest brukte transporten til og fra NMH er T-bane – uavhengig av årstid. 56 % bruker T-bane til og fra NMH om sommeren, og 64 % om vinteren.

I sommerhalvåret tar 30,6 % trikk og buss. Når vi legger til de 8,3 % som tar toget, blir det til sammen 38,9 %. Tilsvarende tall om vinteren er 50,3 % som tar buss, trikk og tog. Ansatte og studenter ved NMH er gode kunder av Ruter.

Fortauet med mot vestgående perrong på Majorstua T-banestasjon.
56 % bruker T-bane til og fra NMH om sommeren, og 64 % om vinteren.

Mange sykler

Blant de mest brukte transportmetodene er sykkel en god nummer to. Hvis vi slår sammen sykkel og elsykkel, er prosenten oppe i 42 om sommeren – 28 % sykler på vanlig sykkel, og 14 % bruker elsykkel. Om vinteren faller denne andelen, men fortsatt trosser 18,5 % snø og slaps i den mørke årstida – 11,5 % på vanlig sykkel, 7 % på el-sykkel.

Ikke så mange bruker elsparkesykkel, 0,6 % om sommeren og, merkelig nok, dobbelt så mange om vinteren (1,3%).

Et «nød-sykkel-kitt» i resepsjonen, med noen enkle verktøy å låne ut til uheldige syklister, f.eks. umbrakonøkler, sykkelpumpe, lappesaker, osv.

Fra forslag i fritekstfeltet
Sykkelstativet foran NMH. Få sykler. Vinter og litt snø.

Få kjører bil til NMH

Blant bilkjørere er det nesten tre ganger så mange som kjører elbil, som fossilbil. I spørsmålene skiller vi mellom å kjøre egen eller sitte på i andres fossilbil eller elbil. Om sommeren er det 2,5 % av de som svarte på undersøkelsen som kjører eller sitter på fossilbil, om vinteren er det litt flere, men kun 3,1 %.

Tilsvarende tall for elbil er 6,3 % (sommer) og 8,3 % (vinter).

Noen er avhengig av bil, og i spørreskjemaet ba vi dem om å utdype det. Lang avstand hjemmefra til NMH og en travel hverdag med barn og aktiviteter er de vanligste grunnene til å bruke bilen.

Kreve betaling for parkeringskort for ansatte som er bosatt i Oslo – gratis for de som bor utenfor Oslo.

Fra forslag i fritekstfeltet
Bilder på Storo-krysset. vinter.

Noen få løper – flere går

3 personer løper til og fra NMH. Samme antall, 1,9 % av de som har svart, løper både i sommer- og vinterhalvåret. Undersøkelsen viser ikke om det er de samme personene, så det kan vi bare spekulere på.

Selv om ikke mange løper, er det en stor gjeng som bruker beina til å gå hele veien hjemmefra til NMH, 39 personer (24,8 %) om sommeren og 42 (26,8 %) om vinteren. Flere om vinteren enn om sommeren, altså.

En liten gruppe på 1,9 % svarer «annet» på transportmiddel. Mulig er «annet» egentlig her krysset av fordi vi dessverre glemte å ha «båt» som alternativ. I fritekstfeltene er båt nevnt et par ganger.

Et øde fortau på høyre side av Slemdalsveien mot NMH. Vinter og våt asfalt.
28,7 % av de som svarte går eller løper til og fra NMH. Samme antall tar bussen.

Kort vei til jobb og skole

De aller fleste, 66,9 %, bruker under 30 minutter til og fra NMH. 4,5 % bor bare 5–10 minutter unna, mens flesteparten bruker 20–30 minutter. 28,5 % bor mellom en halv, og en time unna NMH. Kun 4,5 % av de som svarte bruker mer enn en time hjemmefra til NMH.

Gå til jobben-kampanje, eller sykle til jobben-kampanjer (med gode premier og stas)

Fra forslag i fritekstfeltet

Sikker sykkelparkering

13 respondenter har opplevd å bli frastjålet sykkelen, eller deler av sykkelen utenfor NMH. Selv om 144 svarer at de ikke har opplevd det, er det 13 for mange. Derfor er sikker sykkelparkering også tema i veldig mange av fritekstsvarene når vi spør hva NMH bør gjøre for å tilrettelegge for miljøvennlig transport. Flere eksempler på innspill under.

Hvordan kan NMH bli mer klimavennlig?

Det burde ikke være et alternativ engang å ta fly til Sverige eller Danmark.

Fra forslag i fritekstfeltet
Blå trikk kjører ned Grefsenveien mot Storo-krysset. Vinter og våt asfalt.
12,7 % av de som svarte tar trikken til NMH.

Andre klimainnspill

 • Grønnere nett og digitale løsninger
 • Tydelig policy på printing av papir
 • Å senke temperaturen en grad til tåler vi nok.
 • Tilskudd og tilrettelegging for internasjonale studenter som kan velge grønnere reisealternativer.
 • Bedre resirkuleringsmuligheter på de enkelte kontorene, så ikke alt havner i restavfallssøppelkurvene.
 • «Søppelbøttekampanjen» i 3. etasje er genial, det burde vi gjøre flere steder. Mer resirkulering i flere etasjer, ikke kun papp/papir.
 • Gjerne flere grønne planter i korridorene (ved vinduene) og på personalrommet.
 • Flere økologiske og kortreiste produkter i kantina. Mer vegetarmat i kantina.
 • At det ikke skal være billigere å kjøpe løsvekt med engangsbeger enn med porselenskål i kantina.
 • Mindre asfalt foran NMHs hovedinngang.
 • Gjerne tavle med avganger med buss og t-bane i foajeen.
Vinter, gangsti og en leddbuss 200 meter framme.
Man kan både gå og ta buss, T-bane og trikk. Derfor blir prosentene mer en pekepinn enn nøyaktige tall, i og med at de til sammen vil bli mer enn 100 % når vi legger sammen alt.

Arbeidsgruppen Grønt NMH skal vurdere forslagene som har kommet inn, og jobber blant annet videre med sykkelparkering og kildesortering.

Johan Jørgensen, leder i arbeidsgruppa for Grønt NMH.

– Takk for engasjementet

– Jeg vil takke for at så mange har vist engasjement og kommet med kreative forslag til hvordan NMH kan bli en grønnere høgskole, sier leder i arbeidsgruppa for Grønt NMH Johan Jørgensen.

– Tallene fra undersøkelsen viser at vi er gode på bærekraftige transportvalg. Arbeidsgruppen Grønt NMH skal vurdere forslagene som har kommet inn og jobber blant annet videre med sykkelparkering og kildesortering. Selv om NMH har mindre penger å rutte med framover kan vi alle helt kostnadsfritt øke vår bevissthet og handlingsvilje – slik tar vi flere og bedre grønne valg.

Chateau neuf og NMH tatt fra innsiden av T-banen med gul vegg i forgrunnen.
NMH sett fra T-banen mellom Blindern og Majorstua.

Artikler relevante