Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Over til fossilfrie fond

Blå himmel med hvite skyer. Sola skinner inn i bildet fra øvre venstre hjørne.
Illustrasjonsfoto.

Legatstyret ved Musikkhøgskolen har vedtatt å flytte midlene ut av fond som investerer i fossil energi.

– Som miljøfyrtårn er det viktig at vi har en bærekraftig profil i hele vår virksomhet. Derfor er jeg er veldig glad for at vi endelig får flyttet fondene våre bort fra fossil industri og våpen, sier rektor Astrid Kvalbein.

Jeg er veldig glad for at vi endelig får flyttet fondene våre bort fra fossil industri og våpen.

Astrid Kvalbein rektor

Gir støtte til aktiviteter for studentene

To stiftelser er tilknyttet Musikkhøgskolen: «Advokat Thorvald Meyer og hustru Elsa Margrethe Meyers musikklegat» og «Norges musikkhøgskoles legat til beste for musikkstuderende». Avkastningen av investeringene til disse stiftelsene gir støtte til studieopphold, kurs, prøvespill, konkurranser, reiser og andre aktiviteter for studentene.

Selvstendige enheter utenfor NMH

Økonomien i legatene – som er selvstendige enheter i Brønnøysund - har ikke noe med NMHs økonomi ellers å gjøre.

Legatstyret ved NMH der rektor Astrid Kvalbein er styreleder har det overordnede ansvaret, mens Unifor administrerer og forvalter pengene og tildelingene. Fram til nå har fondene blant annet investert i olje- og gassindustri og konvensjonelle våpen.

Det er viktig å prioritere systematisk klimaarbeid, og vi er glad NMH kutter investeringene i fossil energi.

Mitra Fagerli Rahman leder for Studentutvalget

Å flytte investeringene over til fossilfrie fond har tidligere vært tema i legatstyret ved Musikkhøgskolen, som den siste tida har prioritert å få satt midlene i aktivitet, blant annet ved å etablere en søknadsportal med frist to ganger i året. Saken om fossile investeringer ble tatt opp torsdag 16. november.

– Det er viktig å prioritere systematisk klimaarbeid, og vi er glad NMH kutter investeringene i fossil energi, sier leder for Studentutvalget Mitra Fagerli Rahman. – Vi studenter har samtidig forståelse for at det er lett å nedprioritere miljøtiltak i tøffe tider med nedskjæringer.

Artikler relevante