Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Høringssvarene til studiedimensjoneringen, 1. høringsrunde

Hvilke studier skal NMH tilby framover? Hvordan organiserer vi studiene? Hvordan ruster vi studentene for framtida? Her er utdrag fra innspillene.

NMH er i gang med å revidere studiedimensjoneringsplanen, og 15. juni gikk fristen ut for å sende inn høringssvar til første runde.

Det kom inn 18 svar fra høringsinstansene og åtte fra enkeltpersoner. Studieseksjonen har sortert alle innkomne svar, satt opp oversikter over forslagene, hvilke konsekvenser de eventuelt vil få og sammenstilt dette med statistikk og undersøkelser.

Prosessen framover

I uke 42 sendes forslaget ut på høring, med frist i uke 47. 14. desember behandles forslaget for andre gang i studieutvalget, og 9. mars 2023 blir planen behandlet i styret.

Studiedimensjoneringen må sees på som et springbrett til videre utvikling, og ikke som en begrensende ramme. Det blir det en ny gjennomgang av studieporteføljen og studiedimensjoneringsplanen i 2026–2028.

Utdrag fra høringssvarene

Artikler relevante