Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

På vei mot et grønnere NMH

Prosjektgruppe Grønt NMH. Fra venstre Sverker Rundquist, Johan A. S. Jørgensen, Victoria Finstad, Tone Jordhus, Live Maria Roggen, Are Sandbakken og Marit Tøndel Bodsberg Weyde. Anders Eggen var ikke til stede da blidet ble tatt.

Prosjektet Grønt NMH er nå i gang. Les oppsummeringen av arbeidet så langt.

En målsetting for prosjektet er å få NMH sertifisert som Miljøfyrtårn i løpet av 2022.

NMH legger nå grunnlaget for å sikre en mer bærekraftig drift på alle områder. Dette vil involvere mange personer på tvers av hele institusjonen.

– Det er gøy å se dette arbeidet ikke kun som miljøarbeid, men også som et prosjekt som gjør at flere snakker sammen på tvers – vi blir bedre sammen (hei rektoratet). Takk til alle bidragsytere som til sammen gjør at vi etterhvert kan få et flott Miljøfyrtårn-skilt på veggen, skriver prosjektleder og bibliotekleder Johan A. S. Jørgensen.

Prosjektgruppen har gjennom høsten deltatt på flere workshoper for å legge grunnlaget for prosessene som fører til sertifisering.

Medlemmer i prosjektgruppen Grønt NMH

Kartlegge risiko for å påvirke miljøet

Som en del av prosessen har vi brukt en risikomodell for å kartlegge hvordan miljøet påvirker NMH, og hvordan NMH påvirker miljøet. Aktiviteten på NMH kan i mange tilfeller gjøres mer klima- og miljøvennlig og vi har sett oss ut noen målsettinger og tiltak knyttet til blant annet energi, avfall, transport, reiser, innkjøp og gjenvinning. Mye av dette skal beskrives i en overordet miljøpolicy, noe gruppa jobber med akkurat nå.

Ny reisepolicy

Prosjektgruppa leverer også innspill til flere saker og policyer, som for eksempel revisjon av NMHs reisepolicy og ombygging av kantinen. 12. januar skal prosjektgruppen for grønt NMH ha et seminar med rektoratet for å diskutere ny reisepolicy.

Prosjektgruppen kartlegger hvordan miljøet påvirker NMH, og hvordan NMH påvirker miljøet.

I workshops med Hege Sletnes fra Miljøfyrtårn

Miljø inn i styringen av NMH

Et miljøledelsessystem for de framtidige rutinene for miljøarbeidet ved NMH skal komme på plass.

Å få miljøaspektet inn som en styrende faktor blir avgjørende når alle deler av samfunnet må bidra til det grønne skiftet – også kulturfeltet og universitets- og høgskolesektoren. Ved å ta på de grønne brillene får vi øye på interessante perspektiver og utfordrende aspekter rundt driften av en musikkhøyskole.

Veien videre

  • Prosjektet er nå i en planlegging- og innsiktsfase som består av å hente inn data og utforme ulike styringsdokumenter. Vi jobber samtidig med planer for hvordan vi skal kommunisere arbeidet ut til studenter og ansatte, blant annet gjennom ulike arrangementer.
  • Parallelt med prosjektgruppa er sertifiseringsprosessen ledet av to Miljøfyrtårnansvarlige for henholdsvis Furuholmen og Slemdalsveien, Anders Eggen og Johan A. S. Jørgensen.
  • Prosjektet Grønt NMH vil med jevne mellomrom dele milepæler og generelle statusoppdateringer. Ved spørsmål eller innspill til arbeidet - ta kontakt!
  • Prosjektgruppen jobber sammen med vår grønne konsulent Hege Sletnes for å oppnå miljøsertifisering.

Artikler relevante