For ansatte
No En
Søk

Canvas

Målet med en læringsplattform er å understøtte læringen med interagerende undervisningsmateriell.

Hva er Canvas?

Canvas skal ikke erstatte det som skjer i undervisningsrommet, snarere tvert i mot.

I strategi for bruk av digital teknologi i læring og undervisning står det:

  • NMH legger til rette for et samspill mellom digital teknologi og undervisnings - og læringsformer for å heve studiekvaliteten og gi fleksibilitet knyttet til studieforløp og arbeidshverdag.
  • NMH bruker digital teknologi for å skape et åpent undervisnings- og læringsmiljø som stimulerer til samhandling og interaksjon både internt og med omverden.

DIG læring – kurs i digital undervisning

DIG læring blir en fast workshop-rekke på onsdager. Tanken er å gi deg muligheten til å oppdatere deg på bruken av Canvas, teknisk utstyr og pedagogikk med de verktøyene NMH har tilgjengelig.

Vi kommer til å bruke interne krefter men vil også innimellom få inn eksterne som kan gi ny innsikt både når det gjelder pedagogikk og tekniske løsninger.

Ønsker du hjelp med ditt Canvas-emne?