For ansatte
No En
Søk

Informasjon til sensorer

Om sensorveiledninger, ansvarsområder, lønn og evaluering.

Sensorveiledninger

Fra og med våren 2020 skal det foreligge sensorveiledninger til alle eksamener på NMH, både til hovedinstrumenteksamener, skriftlige og muntlige eksamener og masterarbeid.

Kommisjonsleders ansvar

Kommisjonsleder er ansvarlig for utfylling, signering og å levere eksamensprotokollen til eksamenskontoret.

Protokoll leveres eksamenskontoret så fort som mulig etter at sensuren har falt.

Sensuren publiseres på Studentweb. Husk at alle studenter har krav på begrunnelse, sensor velger selv om den gis i muntlig eller skriftlig form.

Spørsmål om sensorveiledninger?