Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Informasjon til sensorer

Om sensorveiledninger, ansvarsområder, lønn og evaluering.

Sensorveiledninger

Fra og med våren 2020 skal det foreligge sensorveiledninger til alle eksamener på NMH, både til hovedinstrumenteksamener, skriftlige og muntlige eksamener og masterarbeid.

Kommisjonsleders ansvar

Kommisjonsleder er ansvarlig for utfylling, signering og å levere eksamensprotokollen til eksamenskontoret.

Protokoll leveres eksamenskontoret så fort som mulig etter at sensuren har falt.

Sensuren publiseres på Studentweb. Husk at alle studenter har krav på begrunnelse, sensor velger selv om den gis i muntlig eller skriftlig form.

Veileder for å fremme mangfold og likestilling

I møte med andre gjør vi av og til ubevisste antagelser om hvem de er og hva de kan. I roller som gir oss makt er det særlig viktig at vi er oss bevisst hvordan vi kommuniserer og hva slags signaler vi sender.

Sjekkliste

Her er en sjekkliste du som jurymedlem kan bruke som støtte i arbeidet for å fremme mangfold og likestilling:

  • Møter du alle søkere (eller eksamenskandidater) med oppmuntrende interesse for hvem de er og hva de kan?
  • Er du bevisst hvordan du kommuniserer verbalt og ikke-verbalt? (Dette punktet handler om å forsøke å unngå en sosial sjargong som treffer noen søkere og kan virke fremmedgjørende for andre.)
  • Hvordan bidrar du til en atmosfære i prøvesituasjonen der alle kan føle seg trygge?
  • Hvordan jobber du for å motvirke at egne oppfatninger om søkerens eller kandidatens identitet kan påvirke hvordan du vurderer kvalitet og nivå hos vedkommende?
  • Har juryen en strategi for å gi plass og tid til at alle jurymedlemmene får uttale seg, og at alles vurdering blir tillagt vekt?
  • Gir jurymedlemmene eksplisitt uttrykk for hvordan de vurderer kvalitet og nivå hos søkere/kandidater? (Dette punktet handler om at når man setter ord på kvalitetskriterier blir de lettere å imøtegå og forhandle om. Uuttalte og implisitte kriterier har lettere for å bygge på ubevisste holdninger.)
  • Er du åpen for at en søker/kandidat kan ha former for kompetanse som kommer til uttrykk på måter som er uventede for deg?

Spørsmål om sensorveiledninger?