Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Arbeidskrav

Retningslinjer for arbeidskrav og rapporter som studentene skal levere inn.

Skjemaer og rapporter

Du finner rapporter og skjemaer som studentene skal levere inn på studentsidene. Dette gjelder for bachelor-, master- og videreutdanninger og inkluderer for eksempel hovedinstrumentrapporten. Husk at Hovedinstrumentrapporter skal signeres eller godkjennes skriftlig av hovedinstrumentlærer innen innleveringsfristen.

Frist 15 april hvert år.

Retningslinjene for arbeidskrav

  1. Arbeidskrav er alle former for obligatorisk deltakelse i undervisningsaktiviteter eller obligatoriske arbeider, oppgaver og interne prøver som blir satt som vilkår for å gå opp til eksamen. Arbeidskrav skal ikke inngå i den avsluttende vurderingen som angis på vitnemålet.
  2. Formålet med arbeidskrav er å sikre at studenten oppnår vesentlig kompetanse som ikke kan prøves ved ordinær eksamen i emnet. Oppgaver som har karakter av f.eks. øving i å gå opp til eksamen eller tiltak for å sikre at studentene følger et fornuftig studieløp, kan ikke være arbeidskrav.
  3. Alle arbeidskrav i et emne skal spesifiseres i emnebeskrivelsen. Dette inkluderer informasjon om type arbeid/oppgave, omfang, og frist for innlevering/gjennomføring (ev. frist for godkjente arbeidskrav).
  4. Emneansvarlig eller annen ansvarlig person skal i god tid før eksamen melde til eksamenskontoret de studenter som ikke har fått godkjent arbeidskrav i emnet, og som derfor ikke får gå opp til eksamen. Der det er flere lærere som underviser i emnet, må dette koordineres, slik at (emne)ansvarlig gir samlet informasjon til eksamenskontoret.
  5. Faglærer står fritt til å gi studentene andre oppgaver under studiet, men kan ikke gjøre disse obligatoriske for studenten.