Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Fusk

Her kan du lese om hva fusk på hjemmeoppgaver og skoleeksamen innebærer og hvilke konsekvenser fusk kan ha for den enkelte student.

Kjenn til reglene

Alle studenter ved NMH plikter å sette seg inn i høgskolens regler om eksamensavvikling og hva som utgjør fusk. Manglende kjennskap til reglene fritar ikke studentene for ansvar.

Forsøk på fusk likestilles med fullbyrdet fusk.

Studentsidene

Les utfyllende om fusk på studentsidene (student.nmh.no).

Mistanke om fusk

Mistanke om fusk kan tas opp av NMH selv om mistanken gjelder et forhold som ligger tilbake i tid og selv om studenten ikke lenger er registrert ved NMH.

Andre læresteder i Norge vil bli varslet om resultatet av behandlingen av saken.