Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Konferanser og festivaler

Vil du arrangere en festival, konferanse, større seminar eller lignende? Du må involvere flere og sende søknad før planene settes i gang.

Arrangere festival og andre større arrangementer

Dersom et fagmiljø har ønske om å arrangere en festival, konferanse eller annet tilsvarende arrangement på NMH eller i NMH-regi så er det flott og kjærkomment. Det er imidlertid slik at alle arrangementer av denne typen må forankres, søkes om og godkjennes før man setter i gang. Studentfestivaler og lignende kan også være mulig med støtte fra produksjonsapparatet og produksjonsbudsjettet.
Det er i slike tilfeller avgjørende at det planlegges i god tid, at aktiviteten forankres og at tiltaket aller først meldes inn for vurdering av prioriteringsutvalget.

Det kan være en fordel å drøfte tiltaket med produksjonssjef før du sender søknad til utvalget også. Be gjerne om et møte med produksjonssjef Lars H. Kurverud.

Arrangere mindre arrangementer som korte seminarer, boklanseringer eller lignende.

Dersom et fagmiljø, forskningssenter eller lignende ønsker å arrangere enkeltstående seminarer, boklanseringer eller lignende - som offentlige arrangementer, så trenger du ikke å søke prioriteringsutvalget men dette skal avklares og bookes gjennom produksjonssjef.
Dette av hensyn til koordinering av aktivitet, og at det skal være arrangementsvert tilstede på alle offentlige arrangementer i NMHs regi.

Steg for steg: Planlegging av konferanser og lignende

Ta kontakt ved spørsmål

Sjekkliste