For ansatte
No En
Søk

Konferanser og festivaler

Vil du arrangere en festival, konferanse, større seminar eller lignende? Du må involvere flere og sende søknad før planene settes i gang.

Arrangere festival og andre større arrangementer

Dersom et fagmiljø har ønske om å arrangere en festival, konferanse eller annet tilsvarende arrangement på NMH eller i NMH-regi så er det flott og kjærkomment. Det er imidlertid slik at alle arrangementer av denne typen må forankres, søkes om og godkjennes før man setter i gang. Studentfestivaler og lignende kan også være mulig med støtte fra produksjonsapparatet og produksjonsbudsjettet.
Det er i slike tilfeller avgjørende at det planlegges i god tid, at aktiviteten forankres og at tiltaket aller først meldes inn for vurdering av prioriteringsutvalget.

Det kan være en fordel å drøfte tiltaket med produksjonssjef før du sender søknad til utvalget også. Be gjerne om et møte med produksjonssjef Lars H. Kurverud.

Steg for steg: Planlegging av konferanser og lignende

Ta kontakt ved spørsmål

Sjekkliste