Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Booke sal eller sted til en konsert eller arrangement

Her finner du ut hvordan du planlegger, melder inn og booker en sal eller et rom til en konsert eller annet arrangement

Frist for konserter i høstsemestret 2024

Planlegger du eller har du behov for å gjøre en konsert knyttet til NMH-aktivitet i høstsemestret 2024? Skjema for innmelding er åpent, med innmeldingsfrist 10. mai

Klikk her for å lese om innmelding av konsertbehov for høst 2024

Booke en sal eller sted til konsert

Hvis du planlegger eller ønsker å ha en konsert eller annet arrangement på NMH eller i NMHs program så skal NMHs produksjonsapparat involveres. Du kan ikke booke og invitere til konsert eller andre arrangementer på NMH eller i NMHs regi på egenhånd og forvente at dette støttes, promoteres eller inkluderes i NMHs program. Alle offentlige arrangementer skal være klarert før de annonseres.

Utlysningstidspunkter og frister

  • Konserter i vårsemesteret: Utlyses i oktober.
  • Konserter i høstsemesteret: Utlyses i april.

For å bli prioritert i sesongplanleggingen du ha meldt inn ditt konsertønske/plan innen fristen. Innmeldinger som kommer etter fristen blir prioritert i andre rekke. Det er gjennom denne innmeldingen de aller fleste konsertmulighetene tildeles. Etter at hovedsesongen er lagt kan eventuelle ledige tider bookes forløpende i løpet av semesteret.

Innmelding/avtale om gjennomføring av andre arrangementer i NMH-regi, inkludert eksterne der du kanskje har gjort eller kan gjøre avtale selv, skal også meldes gjennom sesongplanleggingen, enten gjennom skjema eller annen avtale med produksjonssjef.

Konserter i andre rom enn salene

Det er ikke tillatt å sette opp og invitere til konserter på øverom eller andre steder på NMH enn de offisielle konsertstedene, uten avtale med produksjon.

Interne øvingskonserter

Studenter kan booke interne øvingskonserter på forhåndsdefinerte ledige tider i Lindeman, Levin og Sandvoldsalen.

Mer om mulighetene for interne øvingskonserter for studenter kan leses på studentsidene.

Booke sal for en annen aktivitet

Lindeman og Levinsalen kan også bookes til opptak/innspillinger av studenter eller ansatte (FOU). Salene kan normalt ikke bookes til øvinger annet enn ved ledig tid på kort horisont eller når helt spesielle plass-, akustiske eller tekniske hensyn tilsier det.

Kontakt

Hvis du har spørsmål eller behov for å planlegge lengre fram i tid enn etter planleggingshorisonten vi legger opp til.