Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Personvern i forskningsprosjekter

Ansvar og rollefordeling ved etablering og gjennomføring av FoU-, stipendiat- og studentprosjekter. Denne siden beskriver roller og GDPR.

Kort rollebeskrivelse

Studenter

Husk at alle prosjekter skal meldes inn til Sikt (tidligere NSD).

Prosjektleder og ph.d.-stipendiater

Prosjektledere har ansvaret for personvernet til respondenter/informanter i prosjektet de er leder for.

Prosjektledernes ansvar omfatter alle faser i et forskningsprosjekt:

  • Planlegging og oppstart.
  • Gjennomføring.
  • Prosjektets avslutning.

Hva er forsvarlig sletting av personopplysninger?

Personopplysninger, inkludert forskningsdata, er forsvarlig slettet når de ikke lenger kan gjenskapes og gjenfinnes.

Forsvarlig sletting innebærer for eksempel at det ikke lenger skal finnes kopier av personopplysningene som er lagret på private lagringsområder, minnepinner eller mobile dataenheter. Det innebærer også at alle sikkerhetskopier av opplysningene skal slettes.

Tilsvarende gjelder for personopplysninger som inngår i manuelle personregistre, for eksempel datasett (registre) som inneholder opplysninger om respondenter i forskningsprosjekter innhentet ved hjelp av papirbaserte spørreskjema.

Alternativet til sletting er anonymisering, det vil si at alle identifiserende opplysninger (navn, adresse, fødselsnummer, osv.) slettes. Øvrige opplysninger (opplysninger som ikke identifiserer de aktuelle personene) kan da beholdes for senere bruk.