Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Vurdering og eksamen våren 2021

Eksamensvåren 2021 ble preget av korona. Studieutvalget vedtok følgende tilpasninger for å muliggjøre en så forutsigbar avvikling som mulig.

Hovedinstrumenteksamen

Bachelor- og masterstudiet i utøving klassisk (KAUTkl, MAUT solo/kammer), bachelorstudiet i direksjon (KADI), bachelorstudiet i kirkemusikk (KAKM), bachelorstudiet i musikkpedagogikk (KAMP – klassisk), Det frie kandidatstudiet (FRIKA) med eksamenskonsert i NMHs lokaler og aktuelle videreutdanninger:

 • Eksamenskonsert foregår fysisk, fortrinnsvis i NMHs lokaler.
 • Eksamenskommisjon vil være fysisk til stede.
 • Kammermusikkrepertoaret skal ikke være større enn en kvintett.
 • Eksamenstidspunkt publiseres i TimeEdit.
 • Masterkonsertene avholdes som offentlig konsert med streaming/opptak.
 • Smittesituasjonen og Oslo kommunes restriksjoner knyttet til arrangementer regulerer mulighet for publikum.

Dersom eksamensprosjektet ditt involverer flere enn 5 på scene samtidig (gjelder ikke direksjon), må dette søkes om til korona@nmh.no.

Studenter ved bachelor- og masterstudiet i utøving – improvisert musikk/jazz, folkemusikk og bachelorstudiet i musikkpedagogikk (KAMP – improvisert musikk/jazz) og det frie kandidatstudiet (FRIKA) med eksamenskonsert på Victoria eller Riksscenen.

 • Eksamenskonsert foregår fysisk, henholdsvis på Victoria og Riksscenen.
 • Eksamenskommisjonen vil være fysisk til stede.
 • Maks antall på scenen: 5.
 • Streaming/opptak.
 • Smittesituasjonen og Oslo kommunes restriksjoner knyttet til arrangementer regulerer mulighet for publikum.

Arbeidskrav master utøving

Repertoar og interpretasjon (UTREPINT77) og masterarbeid (UTMASTER77)

For begge disse emnene er det arbeidskrav om offentlig fremføring av repertoar. Studieutvalget har vedtatt (4.2.21) følgende for våren 2021:

 • Definisjonen av «offentlig fremføring» som arbeidskrav på emnene UTREPINT77 og UTMASTER77 til å inkludere digitale konserter publiser på offentlige nettsider, innspillinger og interne fremføringer på NMH. En intern fremføring kan være på et lærerkontor med minimum hovedinstrumentlærer til stede. Repertoaret skal fremføres i sin helhet og dokumenteres med lyd- og videoopptak. Hovedinstrumentlærer godkjenner at arbeidskravet er fullført.

Praksis

Dette gjelder for studenter på bachelor musikkpedagogikk, praktisk-pedagogisk utdanning, musikk og helse og master i musikkterapi:

 • Fagmiljøene ved NMH, i samarbeid med praksisveilederne, gjør en totalvurdering av praksisomfanget som har vært mulig å gjennomføre for hver enkelt student dette studieåret og legger til rette for kompenserende alternativer der det blir identifisert mangler som går betydelig ut over læringsutbytte.

Vurdering og eksamen i øvrige emner

Det ble gjort en gjennomgang av alle emner med vurdering våren 2021. Enkelte av disse emnene trenger alternative arbeidskrav og vurderingsformer. På vurderingslisten under finner dere informasjon om eventuelle endringer. Oversikten er sortert alfabetisk etter emnekode.

Selve avvikling av de ulike vurderingsformene vil foregå på denne måten:

 • Skriftlig eksamen – vil foregå som digital hjemmeeksamen.
 • Muntlig eksamen – kan avvikles på Zoom og/eller fysisk, dersom forholdene tillater det.
 • Praktisk/muntlig eksamen – Vi planlegger for fysisk gjennomføring. Flyttes til Zoom ved behov.
 • Innlevering av masteroppgave – Digital innlevering i Inspera (fysiske eksemplarer skal ikke leveres). Det var mulig å få utsatt frist til 15. juni 2021, men sensur ville da ikke falle før tidligst september.

Kontakt

Artikler relevante