Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Har du mistanke om at du er smitta?

Kva skal du gjere om du har symptomar som kan skyldes koronavirus? Først og fremst må du få testa deg.

Om du tester positivt på covid-19

  1. Ta kontakt med nærkontaktane dine snarest. Fortel alle nærkontaktane dine at dei bør følge ekstra nøye med i 10 døgn om dei utviklar symptom på covid-19, og at dei då må teste seg med ein gong.
  2. Send e-post til korona@nmh.no. Bruk NMH-e-posten din og skriv kor du har oppholdt deg på NMH, og kven du har vore saman med. Vi treng å vite om dine rørsler på NMH for å hindre vidare smittespreiding.

Om du testar negativt på covid-19

Testar du negativt på koronatesten, kan du komme tilbake på NMH dersom du ikkje har symptom og følar deg frisk.

Dersom du har hatt nærkontakt med ein som har fått påvist covid-19

Då er det viktig at du testar deg så raskt som mogleg. Informerer NMH på korona@nmh.no dersom den er positiv.

Kva er nærkontakter?

Nærkontakter er dei du har hatt nær kontakt med frå 48 timer før du fekk symptom inntil du er isolert. Dersom du ikkje har symptom treng du kun kontakte dei du har hatt kontakt med etter at du tok testen og fram til du isolerer deg.

Nærkontakt er mindre enn to meters avstand i meir enn 15 minutt, eller direkte fysisk kontakt.

Informasjonstryggleik

Artikler relevante