Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Statsansatteundersøkelsen 2021: Hvordan har du det på jobb?

Noen ansatte ved NMH har fått tilsendt statsansatteundersøkelsen. Der kan du gi tilbakemeldinger om din jobbhverdag, og dermed påvirke staten som arbeidsgiver.

Mandag 18. oktober ble statsansatteundersøkelsen sendt ut til et representativt utvalg statsansatte. Utsendelsen skjedde via både e-post og SMS.

Siste frist for å svare er 31. oktober.

Hensikten med undersøkelsen

Den statlige arbeidsgiverpolitikken skal bidra til at statlige virksomheter oppfyller samfunnsoppdraget, gjennom å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere.

– For å videreutvikle arbeidsgiverpolitikken i staten, er det helt sentralt at vi får tilbakemeldinger fra både ledere og medarbeidere om hvordan de har det på jobb. Det er dere som vet hvor skoen trykker i hverdagen. Deres innspill er derfor svært viktige for oss, presiserer Gisle Norheim, Statens personaldirektør.

Fakta om undersøkelsen

  • Statsansatteundersøkelsen gjennomføres hvert tredje år.
  • Undersøkelsen skal gi et overordnet bilde av hvordan statlige ansatte opplever ulike sider av sin arbeidssituasjon.
  • Resultatene skal gi et kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle statens sentrale arbeidsgiverpolitikk.
  • Undersøkelsen er anonym.
  • Resultatene vil bli publisert på nyåret.
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har det faglige ansvaret for undersøkelsen på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  • Selve undersøkelsen sendes ut av SSB, mens svarene går til DFØs samarbeidspartner Rambøll gjennom verktøyet SurveyXact.

Nytt av året

Forrige undersøkelse ble gjennomført i 2018 (dfo.no). Statsansatteundersøkelsen 2021 vil i hovedsak være en videreføring av 2018-undersøkelsen. Men det er også noe nytt i årets undersøkelse. De ønsker å få innsikt i erfaringer fra pandemiperioden, og et samarbeid med OECD innebærer blant annet noen spørsmål om tillit.

– Samarbeidet med OECD bidrar også til at vi kan sammenligne resultatene våre med tilbakemeldinger fra statsansatte i andre land, forteller Simen Hustad, prosjektleder for statsansatteundersøkelsen i DFØ.

Høy svarprosent viktig for analysene.

Artikler relevante