Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Coaching som undervisningsverktøy

Fra 2015 til 2017 fikk instrumentallærere kurs i å bruke teknikker fra coaching i undervisningen. Målet var å få flere pedagogiske verktøy og bli mer bevisst sin personlige kommunikasjon.

Kursopplegget var utviklet for instrumental- og vokallærere som ønsket å utfordre og utforske egen lærerstil ved hjelp av teknikker og modeller fra coaching. Deltakerne gjennomførte felles samlinger, individuelle samtaler, øvelser i mindre grupper og hadde besøk av kurslærer i egen undervisningssituasjon.

Tilbakemeldinger

Lærerne som deltok peker på 4 positive effekter av kurset:

  • Studentene opplevde økt eierskap til egen læring
  • Lærerne utvidet sin pedagogiske verktøykasse
  • De ble bedre kjent med sine kollegaer
  • Det ga dem verktøy for å tilpasse undervisningen

Hver student er unik. En coachende tilnærming skaper individuelle læringsløp. Og det trenger vi.

Lærer fra tilbakemeldingene

Prosjektet startet som et samarbeid mellom CEMPE og Jane Cook, mangeårig coach tilknyttet Guildhall School of Music and Drama.

Som lærer er det naturlig å gi råd og komme med løsninger på studentens problemer. Å innta en coachende lærerstil innebærer det stikk motsatte – å la studentene selv resonnere seg fram til hvordan de kan takle utfordringer.

Lisbeth W. Svinø kursholder

Kontaktperson

Artikler relevante