For ansatte
No En
Søk

Språk og ordlister

Når har vi store og små bokstaver? Hvordan skriver vi russiske komponistnavn? Hvordan skriver vi førsteamanuensis på engelsk?

Språkpolitiske retningslinjer for Norges musikkhøgskole

Generelt

 • All offentlig kommunikasjon fra NMH skal følge rådene om klarspråk slik det er definert av Språkrådet. Det betyr at språket skal være klart, korrekt og brukertilpasset.
 • Det skal være minst 25 prosent av hver målform (bokmål og nynorsk) i NMHs samlede eksterne kommunikasjon. Alle offisielle skjemaer skal være tilgjengelige i begge målformer.
 • Alle ansatte og studenter skal få relevant informasjon på norsk eller engelsk, men all daglig internkommunikasjon er først og fremst på norsk. Det forventes at nyansatte som ikke har et skandinavisk språk som morsmål skal erverve seg språklig kompetanse i norsk innen to år.
 • Norges musikkhøgskole oversettes til engelsk som The Norwegian Academy of Music, og forkortes NMH.

Utdanning

 • Norsk er hovedspråk i all undervisning med unntak av emner som også tilbys på engelsk.
 • De skandinaviske språkene norsk, svensk og dansk er likeverdige som undervisningsspråk.
 • Informasjon om alle studieprogrammer skal være tilgjengelig på norsk og engelsk.
 • Emnebeskrivelsene skal alltid informere om hvilke språk som blir brukt i undervisnings- og vurderingsformer.
 • Alle masteroppgaver og ph.d.-avhandlinger bør ha et sammendrag på norsk og engelsk, og en populærvitenskapelig oppsummering på originalspråket.
 • NMH tilbyr opplæring i prinsipper for akademisk skriving for å sikre utvikling av språk- og sjangerkompetanse.

Fagspråk

 • Det skal etterstrebes en balanse mellom norsk og engelsk som fagspråk.
 • NMH skal bidra til å videreutvikle norsk som fagspråk, samtidig som vi skal styrke vår evne til å kommunisere med internasjonale fagfellesskap.

Implementering og forvaltning

 • De språkpolitiske retningslinjene til NMH vedtas av institusjonsledelsen i samråd med studieutvalget og FoU-utvalget. Ansvaret for oppfølging av retningslinjene følger ansvarslinjene på høgskolen.

Andre tips og råd for godt språk

International staff and students: Glossary of terms: Norwegian – English.

Norske ord der vi kan:

 • Mesterklasse – ikke master class
 • Lunsj – ikke lunch
 • Saksofon – ikke saxofon

Store og små bokstaver

 • Norges musikkhøgskole med liten m.
 • Musikkhøgskolen med stor M når det står alene.
 • 1. juli og 14. august med liten forbokstav i månedsnavnet.

Norsk-engelsk ordliste for NMH

Dagligspråket ved NMH er krydret med fag- og studieterminologi. Både ansatte og studenter må ha kjennskap til begrepene, og noen ganger vil du sikkert ha behov for å oversette for gjesteprofessorer, internasjonale studenter og andre.

Denne ordlisten er her for å hjelpe deg!

Kontakt