For ansatte
No En
Søk

Utlån av utstyr

AV-avdelingen har lyd-, lys- og videoutstyr for utlån til undervisning og arrangementer tilknyttet NMH.

NB: Oppdaterte vilkår for utlån av utstyr

Bestilt utstyr leveres ut tirsdag-fredag klokka 15.00. Booking må gjøres god tid i forveien. Henvendelser som kommer senere enn 48 timer før utlånstidspunkt, risikerer å ikke bli besvart.

nmh.no

Få teknisk hjelp til konserten

Behov for teknisk bistand i forbindelse med konsert må i utgangspunktet meldes inn når konsert avtales.

Ved behov som dukker opp i etterkant, kontakt produksjonssjef Lars H. Kurverud.

Som ansatt kan du låne teknisk utstyr til studiestøtte og arrangementer i regi av NMH. Det er ikke mulig å låne utstyr til arrangementer utenfor Musikkhøgskolens regi. Det er ikke mulig å låne utstyr til private arrangementer og betalte spilleoppdrag.

Du kan låne utstyr som for eksempel håndholdte opptakere, mikrofoner, stativer og sanganlegg. Trenger du å låne kameraer, kan du henvende deg i biblioteket.

Låne lyd-, lys- og videoutstyr

Utstyr legges i resepsjonen tirsdag til fredag. Utstyr må bookes minst 48 timer i forveien.

Utstyr du kan låne

Kontakt