For ansatte
No En
Søk

Tildeling av CEMPE prosjektmidler

Årets tildeling av prosjektmidler er nå klar! Midlene går til tre spennende prosjekter ved Universitetet i Bergen, Norges arktiske universitet UiT og ett samarbeidsprosjekt mellom de fire jazzutdanningene, ledet fra NTNU.

The Intellect of Sound Symposium for Electronic Music

Prosjektleder: Dániel Péter Biró
Institusjon: Grieg akademiet, UiB


Biró vil med sitt prosjekt utforske hvordan teknologi og kunstig intelligens kan påvirke komposisjon og fremføring av musikk.

Gjennom prosjektet vil Biró styrke kunstnerisk utviklingsarbeid i høyere utøvende musikkutdanning og integrere det i undervisningen i komposisjon- og utøvende fag. Studentene som deltar vil få mulighet til å lære, skape og utøve et større repertoar innen samtidsmusikk i samarbeid med etablerte utøvere og ved hjelp av nye digitale og teknologiske metoder.

Prosjektet bygger delvis på arbeid gjort i Birós prosjekt Sounding Philosophy som ble støttet av CEMPE i 2019. Andre deltakere i prosjektet er medlemmer av ensemblet BIT20 og tyske Experimentalstudio og Neue Vocalsolisten, samt studenter og ansatte ved Griegakademiet.

No Delay - Om å undervise på avstand med minimal digital lydforsinkelse

Prosjektledere: Hilde Blix og Geir Davidsen
Institusjon: Musikkonservatoriet, Norges arktiske universitet UiT


Mange har kjent på frustrasjonen rundt digital undervisning og lydforsinkelser det siste året. I dette prosjektet skal Davidsen og Blix undersøke undervisningsmetoder og teknologi i sammenheng med fjernundervisning på hovedinstrument og kammermusikk ved bruk av Davidsens egenutviklete teknologi for low latency. Med denne teknologien er det liten til ingen forsinkelse eller forringelse av lydkvalitet.

Hovedspørsmål til prosjektet er: Hva slags pedagogiske metoder og eventuelle tilpasninger trenger den digitale undervisningen i utøvende fag, og hvilken betydning har lav forsinkelse og god lydkvalitet for den pedagogiske tilretteleggingen?

Se Geir Davidsen demonstrere løsningen i tre videoer (Produsert av Senter for talentutvikling)

Nasjonal mobilitet og samarbeid i norsk jazzutdanning

Prosjektledere: Michael Francis Duch
Institusjon: Institutt for musikk, NTNU.


Hvordan kan de fire utøvende jazzutdanningene i Norge styrke sitt samarbeid og legge til rette for kompetanseutnyttelse innen hovedinstrumentundervisninga, både ved bruk av mobilitet og over nett? Dette er et sentralt spørsmål for dette prosjektet.

Med utveksling og gjesteforelesninger på hverandres institusjoner skal fire undervisere undersøke om det finnes én felles jazzmetodikk og hvor godt den treffer for å utdanne morgendagens jazzmusikere.

Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, UiB, NMH og UiS.

Artikler relevante