Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Nasjonal spørreundersøkelse om utdanningskvalitet og tidsbruk

13. april 2021 fikk alle vitenskapelige og kunstneriske ansatte ved NMH en spørreundersøkelse på e-post fra NOKUT. Undersøkelsen skulle kartlegge hvordan de jobber med undervisning og læring, hvilke prioriteringer de gjør og hvilke ressurser de har tilgjengelige.

Alle mottok en e-post fra NOKUT med en personlig lenke til spørreskjemaet.

Todelt spørreundersøkelse

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) gjennomførte undersøkelsen om undervisning, utvikling av utdanningene og tidsbruk. Undersøkelsen, som ble sendt ut til alle vitenskapelig ansatte ved norske universiteter og høyskoler, ble sist gjennomført i 2017. Undersøkelsen omfatter NOKUTs Underviserundersøkelse og NIFUs Tidsbruksundersøkelse.

Hva skulle undersøkelsen finne ut?

Spørsmålene skulle få fram informasjon som er nyttig for fagmiljøenes og utdanningsinstitusjonenes arbeid med å utvikle utdanningskvaliteten. I tillegg gir det aktører som NOKUT god oversikt over hvordan arbeidet med undervisning og studentenes læring foregår i sektoren.

Tidsbruksundersøkelsen er et nødvendig verktøy for å beregne ressursinnsatsen til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i den nasjonale FoU-statistikken.

Høy svarprosent er viktig

Høy svarprosent er nødvendig for at resultatene skal være troverdige og av høy kvalitet. Svarene er bidrag til kunnskapsgrunnlag for institusjonene og myndighetene i arbeidet med å videreutvikle norsk høyere utdanning.

Resultatene

NOKUT lager en nasjonal hovedrapport ut fra resultatene i undersøkelsen. Resultatene fra NMH blir også tilgjengelig for oss, og vi kan også få tilgang til anonymiserte rådata, dersom vi ønsker det.

NIFU vil publisere resultatene fra tidsbruksundersøkelsen i en egen rapport.

Artikler relevante