Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Endringer i UH-loven

Lover og regler Foto/ill.: Eli Vidhammer, UiB

Begrensninger i bruk av kunstnerisk åremål er blant endringene i den nye UH-loven som trer i kraft 1. august.

Åremålsperiodene skal fremdeles være fire til seks år, men der gjeldende lov setter grensen ved tolv års sammenhengende ansettelse, står det i den nye loven at ingen kan være ansatt i mer enn én åremålsperiode i samme stillingskategori ved samme institusjon. Det betyr altså at vi ikke lenger har anledning til å tilby noen en fornyelse av åremålsansettelsen

Styrker akademisk frihet og norsk som fagspråk

Noen flere endringer i den nye loven:

  • Bruken av norsk som fagspråk styrkes.
  • Det er krav om to sensorer på flere eksamener.
  • Det er tydeligere regler for fusk.
  • Den akademiske friheten styrkes.

Spørsmål?