Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Åpne arrangement må godkjennes

Alle åpne arrangementer må meldes inn til prioriteringsutvalget for godkjenning. Dette gjelder også digitale arrangementer.

Dette vil si arrangementer som tydelig framstår som NMHs egne og der det trengs administrative, praktiske eller tekniske ressurser for gjennomføring. Disse vil bli prioritert når de ikke kolliderer med annen kjernevirksomhet.

Prioriteringsutvalgets ansvar

Prioriteringsutvalget har ansvar for at prosjekter og aktiviteter er relevant i henhold til vedtatte strategier og årsplaner, og at de står i forhold til administrative og tekniske ressurser.

Kontakt

Sekretær i prioriteringsutvalget.

Artikler relevante