Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Årets studentdrevne CEMPE-prosjekter

Illustrasjon av Cora Durmann - dyr som danser og spiller musikk
Barnekonsertserien fortsetter ett år til. Fra Illustrasjon: Våren på gården av Cora Durmann.

CEMPE har tildelt midler til årets studentdrevne prosjekter.

Studentengasjement er en sentral del av CEMPEs virksomhet og når CEMPE deler ut prosjektmidler til studentdrevne prosjekter er det med formål å gi studentene mulighet til å skape og gjennomføre relevante prosjekter som engasjerer og gir noe de mener er relevant for sin utdanning, som de ikke får gjennom det ordinære studietilbudet.

Tre fikk innvilget støtte

Ordningen er åpen for studenter ved utøvende musikkutdanningsinstitusjoner i Norge. Årets søknadsrunde ble avsluttet i 15. april 2021 og det kom inn syv søknader hvorav tre ble innvilget støtte.

Opera-aften (prosjektuke for klassiske sangere)

Prosjektleder: Hannah Hunslund.

AEC Master Forum for Folk, Traditional and World Music/ UFFD - Ungt Forskerforum for Folkemusikk og Dans

Prosjektleder: Isa Holmgren.

Barnekonsertserien (fortsettelse)

Prosjektleder: Johanna Scheie Orellana.

Nytt av året er at prosjektene kan gjennomføres som eget 5 valgemne for prosjektlederne med 5 studiepoeng. Studentene vil da delta i et eget prosjektlederforum med samtaler, erfaringsutveksling og faglig innhold.

Artikler relevante