Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Skikkethetsvurdering

Du finner all informasjon om skikkethetsvurdering på studentsidene.

Når anses en student for å ikke være skikket?

En student som utgjør en mulig fare for elevers liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, vil ikke bli ansett som skikket for yrket.

Dette dreier seg blant annet om studentens evne og vilje til å vise omsorg, til å lede læringsprosesser og skape et godt læringsmiljø, til å ta ansvar som rollemodell, til å vise selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet, eller til å endre uakseptabel atferd i samsvar med veiledning.

Kontakt oss