Skip to main content
For employees Search

Styremøte 8. juni 2023

Torsdag 8. juni kl. 12:30 på rom 140.

Saksliste

Vedtakssaker

 • 17/23 Regnskap pr. 30.04.2023
 • 18/23 CEMPE årsrapport og regnskap 2022
 • 19/23 Presisering av ansettelsesutvalgets myndighet
 • 20/23 Oppnevning av medlemmer til felles skikkethetsnemd med Kunsthøgskolen i Oslo 2023-2026
 • 21/23 Oppdatering av styre - informasjon til Brønnøysundregistrene
 • 22/23 Oppnevning av studentrepresentant med vara til ansettelsesutvalget 2023-2024
 • 23/23 Ansettelse av professor i horn – unntatt offentlighet
 • 24/23 Søknad om opprykk til professor – unntatt offentlighet
 • 25/23 Søknad om opprykk til professor – unntatt offentlighet
 • 26/23 Søknad om opprykk til professor – unntatt offentlighet

Orienteringssaker

 • 3/23 Status økonomisk omstilling ved Norges musikkhøgskole
 • 4/23 Strømming av styremøter, vurdering
 • 5/23 Lønnsnivået
 • 6/23 Orienteringfra ledelsen - muntlig orientering

Vedtakssaker

Orienteringssaker