Skip to main content
For employees Search

Styremøte 13. oktober 2022

Saksliste

Vedtakssaker

 • 23/22 Regnskap 31.08.2022
 • 24/22 Statusrapportering på prioriterte tiltak og risikovurderinger pr. 2. tertial 2022
 • 25/22 Forslag til prioriterte tiltak 2023
 • 26/22 Budsjettforslag 2024 til KD
 • 27/22 Søknad om opprykk til professor
 • 28/22 Stilling som administrerende direktør

Orienteringssaker

 • 9/22 Statsbudsjettet 2023 - muntlig orientering
 • 10/22 CEMPE Innfasingsstrategi
 • 11/22 Hvordan redusere strømforbruket
 • 12/22 Forslag til utviklingsavtale for perioden 2023-26
 • 13/22 NMHs arealbehov - videre prosess

Vedtakssaker

Orienteringssaker