Skip to main content
For employees Search

NMH critical of Utsynsmeldinga

Screenshot from regjeringen.no

The Ministry of Education and Science has presented the "Overview of skills needs in Norway". NMH is critical on behalf of art education.

Utsynsmeldinga aims to contribute to high employment and cover essential skills needs in working and social life. The report points to the most crucial competence needs going forward and explains the government's measures.

— We are concerned about a logic of practical thinking that downplays the entire field of humanities and arts.

Astrid Kvalbein to the newspaper Klassekampen on 4 April

NMH seeks support from organisations and politicians

The Norwegian Academy of Music is contacting other schools, the University and College Council, organisations, media and politicians.

The aim is to get through before the Audit Report is heard in the Education and Research Committee on 24 April and is processed in the Storting on 1 June 2023.

— The signal is that art educations are to be de-prioritised and that we do not want funding to create new study places.

Astrid Kvalbein to Khrono on 31 March

Art education should increase

NMH wants arts education to be treated like medicine, veterinary medicine and dentistry when it comes to performance funding and new study places.

Being placed in the top funding category will make visible what performing music education costs, without this amounting to any additional expenditure over the State Budget.

Feil i utsynsmeldinga

To av påstandene i Utsynsmeldinga er at utdanningskapasiteten innen kunstfag har vokst med 280 prosent siden 1999, og at mange utdanner seg til arbeidsledighet. Disse to hovedpremissene i meldinga mener Norges musikkhøgskole er feil.

En feilkilde er tallene i det statlige rapporteringssystemet (DBH) og at utdanningene ikke ble klassifisert på samme måte i 1999 og 2022.

  • Private utdanninger til å begynne med ikke var en del av DBH, teller derfor som 0 i 1999, men fullt i 2022. Mange private utdanninger som var fagskoleutdanninger tidligere ikke teller med, mens de nå er bachelorutdanninger og teller da fullt ut.
  • Mange kunstutdanninger er feilkategorisert også de senere årene, særlig ved at DBH har tatt med utdanninger som ikke er utøvende/skapende kunstutdanninger.

Når vi retter opp disse feilene i tallgrunnlaget, så har kapasitetsøkningen på kunstfagene til sammen vært på cirka 37 % siden 1999. Det meste av økningen har vært innen arkitektur, design og scenekunst. Utøvende musikkutdanning har hatt en økning kun på 3 % de siste 24 årene.

De som er utdannet i skapende og utøvende musikk faller ikke utenfor arbeidslivet

Når det gjelder påstanden om utfordringer med sysselsetting skrives det en del i Utsynsmeldinga om at det er en stor grad av «mistilpasning» for humanistiske og estetiske fag generelt. Men dette er en stor og uensartet gruppe utdanninger.

Går vi inn i tallene for de spesialiserte kunstutdanningsinstitusjonene Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo, og NMH, viser disse at kandidater herfra ligger på gjennomsnittet eller til dels betydelig under gjennomsnittet i sektoren. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) gjennomførte også en egen kandidatundersøkelse for musikkutdanningene i 2014 hvor de kommer fram at «arbeidsledighet er et marginalt problem blant nyutdannede musikkandidater» og at «når det gjelder irrelevant arbeid, er dette litt mindre utbredt blant musikkandidatene enn høyere grads kandidater generelt».

NMH and Utsynsmeldinga in the media image

There is only a short time since the report was presented on 24 March and until the committee hearing on 24 April. Some media have started to write about the criticism of the Utsynsmeldinga.

Utdanningskapasitet i høyere kunstutdanning

Bakgrunnen for notatet er høyst misvisende informasjon i Utsynsmeldingen om svært stor vekst i utdanningskapasiteten i høyere kunstnerutdanning. Kjetil Solvik redegjør for feilene som er gjort, og gir deretter et bedre tallgrunnlag for å vurdere veksten.

Les hele notatet

Articles relevant