Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Samarbeidsavtale mellom Ultima og NMH

Publikum på Ultimafestivalen 2023 klapper for musikere i et mørkt rom.
Fra Ding-Dong, 2024

Norges musikkhøgskole og Ultimafestivalen har signert en ny, løpende avtale.

NMH er en av 18 medlemmer i Ultimafestivalen. NMH og Ultima har hatt et tett samarbeid gjennom svært mange år, uten en definert samarbeidsavtale. Derfor tydeliggjør en avtale partenes behov, forventninger og forpliktelser i samarbeidet, som er å gjensidig utnytte nettverk, aktiviteter og ressurser.

Avtalen er løpende og skal evalueres i årlig.

Målet er å tydeliggjøre behov, forventninger og forpliktelser i samarbeidet.

Avtalen mellom Ultima og NMH

På lik linje med øvrige medlemmer i Ultimafestivalen bidrar NMH med programinnhold i festivalens program. Her er mer om innholdet i avtalen.

Studentkonserter

Når studentaktiviteter er en del av Ultimas program bærer NMH produksjonsansvaret og Ultima markedsføringen – når ikke annet er avtalt. Normalt er studentkonserter gratis, men dersom det er betalte billetter tilfaller normalt billettinntektene NMH. Her er det også unntak som kan avtales i enkelte tilfelle.

Konserter med ansatte og stipendiater

For konserter med ansatte blir ansvar og økonomiske betingelser avtalt i hvert enkelt tilfelle. Ultima har også kontakt med ansatte og fagmiljøer på NMH, inkludert stipendiater og drøfter fritt prosjekter de eventuelt ønsker å inkludere i Ultimas program. Når disse prosjekter ikke er relatert til forskning eller prosjekter som foregår i og allerede er finansiert av NMH, bookes slike prosjekter for Ultimas regning og risiko.

Prosjekter som har en tilknytting til NMH kan også etter nærmere avtale inngå som NMHs bidrag der det er aktuelt. Stipendiater som ønsker å presentere kunstnerisk resultat under Ultima, skal inkluderes i programmet under vanlige betingelser om produksjonsstøtte fra NMH i NMHs lokaler. Dersom produksjonen er mer ressurskrevende eller krever en annen lokasjon, blir det en forhandling mellom stipendiaten og Ultima, der begge står fritt til å takke nei til en avtale.

Ultima og NMH gjennomfører hvert semester et møte for å holde hverandre orientert om prosjekter og planer for framtidige festivaler før de inngår formelle avtaler.

Faglige bidrag

Ultima stiller på oppfordring og ønske fra NMH og etter nærmere avtale opp på aktiviteter i faglig aktivitet/undervisning – for eksempel med presentasjon på fagdag eller bransjeemner.

Utstyr, lokaler og annet

Ultima har gjennom samarbeidsavtalen tilgang på å låne utstyr fra NMH. Dette skal godkjennes av produksjonssjefen ved NMH – ikke via faglærere eller andre ansatte ved institusjonen. For slagverksutstyr spesielt skal det hvert år inngås en detaljert og skriftlig avtale om utstyr. Før utstyret transporteres ut av NMH skal det foreligge en samlet og godkjent oversikt. Ultima bærer ansvar for alt utstyr på utlån. Ultima har ansvar for transport av lånt utstyr og garanterer at utstyr transporteres og behandles på en forsvarlig måte og at nødvendig opplæring gis til frivillige medarbeidere.

NMH stiller konsertsaler tilgjengelig for eventuelle konserter eller arrangementer i Ultimas program, uten vederlag. Direkte kostnader, som for eksempel teknisk personell kan kreves dekket av Ultima. Øvrige lokaler på NMH kan kun brukes etter nærmere avtale.

NMH formidler info om Ultimafestivalen gjennom interne kanaler til studenter og ansatte etter nærmere avtale. Informasjon kan for eksempel være rekruttering av frivillige, utlysninger til kunstnerisk innhold, utdeling av fribilletter eller annet. Ultima kan etter avtale også informere og rekruttere gjennom stand ved NMH.

Spørsmål?

Artikler relevante