For ansatte
No En
Søk

Nytt om Arne Nordheim-senteret NordART

Ellen tar på strengene inne i et flygel
Ellen Ugelvik.

Rektoratet presenterer tre grep for den videre utviklingen av Arne Nordheim-senteret (NordART).

På innspillmøtet som ble holdt om NordART før sommerferien, kom det fram mange og konstruktive synspunkter på videre organisering av senteret. Rektoratet har tatt utgangspunkt i disse, og jobbet videre med en konkretisering.

Resultatet av dette arbeidet kan uttrykkes i tre punkter:

  1. Stillingen som NordART-leder blir utlyst som del av en 100% stilling som førsteamanuensis i utøvende og/eller skapende musikk med fokus på ledelse av kunstneriske FoU-prosjekter på ulike nivåer. Utlysningen har søknadsfrist 31. januar.
  2. Ellen Ugelviks stilling som nestleder i NordART vil bli forlenget til våren 2023.
  3. Tanja Orning vil få ansvar for FoU-aktiviteter innenfor den delen av NordARTs virksomhet som kan sies å tilhøre det oppføringspraktiske området.

Med denne tredelingen ønsker rektoratet å bidra til en organisering av NordART som tydeligere favner senterets mangfold og der alle ansatte som hører inn under senteret kan føle faglig tilhørighet.

Spre informasjon om NordART-stillingen

Vi oppfordrer alle ansatte til å spre informasjon om utlysningen av NordART-stillingen i sine respektive faglige nettverk, både i inn- og utland.

Kontakt

Eventuelle spørsmål om virksomheten ved eller organiseringen av NordART kan rettes til viserektor for FoU, Sidsel Karlsen.

Artikler relevante