Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Frist for å melde inn konserter for vår 2024

Cello, harpe og gitar står på en scene i svart-hvitt
Foto: Flickr

Planlegger du eller har du behov for å gjøre en konsert knyttet til NMH-aktivitet i vårsemestret 2024? Fristen for å melde inn ønske/behov er onsdag 22. november.

Sesongprogram og planlegging

NMH planlegger konsertvirksomheten i to hovedsesonger, men på grunn av jubileumsåret har skjema for innmelding av aktivitet til hele studieåret 2024 vært tilgjengelig siden april 2023.

Det er gjennom denne innmeldingen de aller fleste konsertmulighetene med både rom og ressurser tildeles. For å bli prioritert må du ha meldt inn ditt konsertønske innen fristen. Innmeldinger som kommer etter fristen blir prioritert i andre rekke. Etter at hovedsesongen er lagt kan eventuelle ledige tider bookes forløpende i løpet av semesteret.

  • Mer info om konsertplanlegging på NMH generelt finner du på egne sider.

Innmelding

Du trenger ikke legge inn detaljert programinformasjon når du registrerer konserten i skjemaet, men skriv så tydelig info som mulig.

Alle får svar og bekreftelse på registreringen, men booking vil bli bekreftet først gjennom personlig oppfølging.

Fortsatt jubileumsår!

Feiringen av NMH 50 fortsetter gjennom vårsemestret 2024. Det betyr at det er svært ønskelig at så mange prosjekter som mulig får en jubileumsprofil. Tenk gjennom om prosjektene kan relateres til NMHs jubileum på et vis, gjennom program, sammensetning, presentasjon eller profil. Gode jubileumsprosjekter vil kunne få ekstra markedsføringsressurser og oppmerksomhet.

Prioritering – tilknytning til fag, arbeidskrav og prosjekter

I skjemaet er det viktig at du formidler tydelig konsertens eventuelle tilknytning til fag, emne eller undervisning og eventuelle krav i studieplanen. Dette kan være avgjørende for hvilken prioritet konserten din får i planleggingen.

  • Konserter direkte knyttet til undervisning, arbeidskrav, emner eller pågående FoU-prosjekter prioriteres i første rekke.
  • Konserter med en gjennomtenkt kunstnerisk profil og en klar idé, prosjekter med samarbeid på tvers av sjanger/grupper/studier og prosjekter med fokus på kjønnsmessig og kulturelt mangfold vil også bli prioritert spesielt.
  • Registreringer etter fristen prioriteres i andre rekke.

Markedsføring

Når du får bekreftelsen på at konserten er booket, får du en frist for å sende inn informasjon og bilder som kan brukes til å markedsføre konserten. Denne informasjonen skal du sende til konsertinfo@nmh.no så snart som mulig.

Det trykte sesongprogrammet

Alle konserter er ikke automatisk med i det trykte sesongprogrammet. I dette programmet vil konserter med en gjennomtenkt kunstnerisk profil og god informasjon bli prioritert.

Allerede booket eller avtalt konsert?

Hvis du allerede har fått booket tid og/eller sted for en konsert, så ønsker vi at du fortsatt registrerer i skjemaet. Det er da viktig at du skriver i kommentarfeltet at dette er en konsert som allerede er avtalt eller booket. Eventuelle bilder og mer detaljert info sender du til konsertinfo@nmh.no.

Tips

  • Samarbeid med kolleger eller gå sammen om delt konsert eller lignende. Dette gir et mye større publikumsgrunnlag, sprer jobben på flere og kan gi uante positive virkninger
  • NMH produksjon har en liste med samarbeidspartnere og spillesteder. På denne har vi en stor bredde i potensielle spillesteder, som også inkluderer seniorsentre, arbeidsplasser, sykehjem, barnehager, kjøpesentre, skoler med mer. Tenk kreativt når du planlegger konsert, kan en litt alternativ arena være interessant kanskje?
  • Er formålet egentlig bare å spille på scenen, og uten noe fokus på formidling og publikum - dropp å melde inn ønske om offentlig konsert, og vent heller på øvingskonsertmulighetene senere.

Annet:

Har du spørsmål?