Skip to main content
For employees Search

Create Posters and Programs

How to make NMH programs and posters for your event.

Programs for concerts and seminars

You can make a concert or seminar program with our PDF Builders:

The PDF Builder for concerts helps you create a program of four pages. With the PDF Builder for seminars, you can create a more intricate program beyond four pages.

Poster

We also have a web solution to create posters that everyone at NMH may use.

The builder creates a PDF that you can print in colours on NMH's printers. You can make a poster with or without a picture.

Heng plakater kun på tavlene

Heng plakater og oppslag på definerte tavler – ikke på vinduer, på vegger, dører eller i heiser. Du må plukke ned plakatene rett etter at arrangementet er ferdig. Unntak fra disse reglene får du kun etter avtale med NMH-drift, resepsjon eller produksjon.

Questions?