For ansatte
No En
Søk

Individuelle lærere og kontakter

Hvem er studieledere, studentkontakter og hvilke studenter er du en individuell lærer for?

Individuelle lærere

Alle som har undervisning i hovedinstrument, akkompagnement og individuelle valgemner kan finne sine lærere her.

Listen over individuelle lærere for 2020/2021 er ikke publisert. Ta kontakt med din nærmeste leder for mer informasjon.

Studieledere

Funksjonsperioden er fire år fra 1. august 2017, men begrenset av den tiden man er ansatt på NMH.

Studentkontakter

Alle studenter ved Musikkhøgskolen har en studentkontakt.

Studentkontakten er din kontaktperson i saker om gjennomføring av studiet og i andre spørsmål som angår din studiesituasjon.

Studentkontakten kan være en god samtalepartner. Ikke vær redd for å ta kontakt.