For ansatte
No En
Søk

Studieutvalgets møte 1. september 2020

Saksliste og saksfremleggene for møtet den 1. september 2020.

Saksliste

 • 34/20 Godkjenning av protokoll fra møtet i Studieutvalget 16.6.20
 • 35/20 Søknad om dispensasjon til å fortsette i 2. avdeling av kandidatstudiet. U-off.
 • 36/20 Søknad om dispensasjon til å fortsette i 2. avdeling av kandidatstudiet. U-off.
 • 37/20 Søknad om dispensasjon til å fortsette i 2. avdeling av kandidatstudiet. U-off.
 • 38/20 Søknad om dispensasjon til å fortsette i 2. året av kandidatstudiet. U-off.
 • 39/20 Søknad om dispensasjon til å fortsette i 2. året av kandidatstudiet. U-off.
 • 40/20 Søknad om dispensasjon til å starte i 2. avdeling av kandidatstudiet. U-off.
 • 41/20 Søknad om dispensasjon til å fullføre studiet. U-off.
 • 42/20 Gjennomgang og revisjon av JZTEO10-21 Gehør, teori og arrangering I-IV
 • 43/20 Endring i emnebeskrivelse MUSPED70 Musikkpedagogisk fordypning
 • 44/20 Endringer i studieplan for kandidatstudiet klassisk – gitar
 • 45/20 MUSHIST12 Musikkhistorie for studenter med engelsk som undervisningsspråk
 • 46/20 FRTEO11 Musikkteori og arrangering II
 • 47/20 Fastsettelse av studieplan KAFR – startkull 2020. U-off.
 • 48/20 Undervisning og eksamen studieåret 2020/2021
 • 49/20 Orientering og sammensetning av programutvalg

Saksframleggene

Kontakt