For ansatte
No En
Søk

Studieutvalgets underutvalg

Studieutvalget har fem underutvalg: programutvalgene, orkesterkomitéen, kammerkorkomitéen, kammermusikkomitéen og etter- og videreutdanningsutvalget.

Kammermusikkomitéen

Kammerkorkomitéen

Orkesterkomitéen

Etter- og videreutdanningsutvalget

Programutvalgene

Programutvalgene er rådgivende organ for studieutvalget som blant annet skal sikre oppfølging og utvikling av studiene.

Funksjonstiden for nåværende medlemmer er fra 2021 til 2025.

Medlemmer i programutvalgene

TUP-utvalget

TUP (Talentutviklingsprogrammet)-utvalget er rådgivende organ for studieutvalget. Leder av TUP-utvalget rapporterer til leder av studieutvalget.